Wat kan ik doen als ik de schoolkosten niet kan betalen?

In Nederland ontvangen scholen voor (speciaal) basisonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs geld van de rijksoverheid om onderwijs te organiseren. Alleen privéscholen ontvangen geen bekostiging. Sinds 2008 zijn schoolboeken gratis, particulier onderwijs uitgezonderd. Maar voor sommige kosten mogen scholen onder bepaalde voorwaarden een vrijwillige ouderbijdrage vragen en sommige kosten moeten ouders zelf betalen. Extra activiteiten waar scholen een vrijwillige ouderbijdrage voor mogen vragen zijn:

  • kerstdiner, paasviering en sinterklaas
  • excursie
  • schoolreis
  • sportdag
  • schoolkamp
  • bijles, huiswerkbegeleiding, examentraining
  • profielklassen zoals technasium, tweetalig onderwijs (tto), hbo-vooropleiding voor toptalent dans of muziek (DaMu)
  • borg schoolboeken

Sommige scholen vragen één bedrag per jaar, andere scholen vragen per activiteit een bijdrage aan de ouders.

De gemeente Amsterdam keert in sommige gevallen hiervoor een scholierenvergoeding uit. Hiervoor komen ouders met een laag inkomen in aanmerking. Per schooljaar is voor elk kind een maximumbedrag beschikbaar. De vergoeding is te gebruiken om schoolspullen, schoolreisjes of de vrijwillige ouderbijdrage mee te betalen.

De scholierenvergoeding vraagt u zelf aan via de gemeente Amsterdam. U krijgt het bedrag niet zomaar op uw rekening. U bewaart de bonnetjes en vraagt online of via een formulier het geld terug. Dit kan u doen totdat het maximumbedrag is bereikt. Het bedrag wordt dan op uw bankrekening gestort.