Wat zijn de voorrangsregels?

Op sommige middelbare scholen kunnen bepaalde leerlingen zich met voorrang inschrijven. Je hebt  voorrang op een school met een specifiek onderwijsconcept (daltonschool, vrije school, montessorischool) als je ook op een basisschool van datzelfde onderwijsconcept zat.

LET OP: Voorrang geldt op één school. Als je een beroep wilt doen op voorrang, kan dat alleen op de middelbare school die op de eerste plek op jouw voorkeurslijst staat. De middelbare school controleert of je inderdaad voorrang hebt. Je ouders kunnen dit aangeven bij het aanmelden.