Kentalis Signis VSO-CMB

Schoolsoorten

vso

Herman de Manstraat 1
Stadsdeel

Nieuw-West

15
8.30 uur
30 - 45 minuten
a:3:{s:5:"title";s:0:"";s:3:"url";s:89:"https://www.kentalis.nl/onze-scholen/kentalis-signis-amsterdam-vso-voor-jongeren-met-cmb ";s:6:"target";s:6:"_blank";}

Dove en slechthorende leerlingen met een intensief arrangement communicatief meervoudig beperkt (CMB) vanaf 12 jaar kunnen op onze school onderwijs genieten. Leerlingen met een complexe combinatie van beperkingen en mogelijkheden kunnen zich ontwikkelen binnen de afdeling.

Het betreft leerlingen met een auditieve en verstandelijke beperking die ook te maken kunnen hebben met psychiatrische- of gedragsproblematiek en/of motorische beperkingen. Ook horende, zeer moeilijk lerende kinderen die gebarentaal nodig hebben om tot communicatie te komen kunnen hier onderwijs volgen. Leerlingen kunnen van 12 t/m 20 jaar bij ons onderwijs volgen. De leerlingen stromen uit naar dagactiviteitencentrum Arbeidsgericht of Activerend.

Kentalis-Signis-1-8.jpg
"Ruime voor een quote"
  1. Kleine klassen op niveau
  2. Aanbod NGT en NmG
  3. Cognitieve- en praktijkvakken
  4. Interne en externe stages
  5. Divers cultuuraanbod