LUCA Praktijkschool

Schoolsoorten

praktijkonderwijs

Javaplantsoen 24
Stadsdeel

Oost

162
8.30 uur
30-60 minuten
a:3:{s:5:"title";s:0:"";s:3:"url";s:32:"http://www.lucapraktijkschool.nl";s:6:"target";s:6:"_blank";}

Het LUCA is een kleine school voor praktijkonderwijs. Er is veel aandacht voor elke leerling. We volgen jouw interesses en mogelijkheden. Het gaat om wat je kunt.

Wij bieden veel praktijkvakken aan, zoals koken, techniek, Dienstverlening & Welzijn en beeldende vorming. Je leert werken in een team, veilig en milieubewust werken, problemen oplossen en voor jezelf opkomen. Bij de vakken Nederlands en rekenen werk je op leerpleinen. Met een eigen lesrooster op je eigen niveau. Je krijgt daarvoor een laptop. Na 10.30 uur worden er alleen nog praktijkvakken aangeboden.

LUCA-Praktijkschool-1-8.jpg
"Ruime voor een quote"
  1. Een veilig, positief leerklimaat
  2. Gericht op talenten van leerlingen
  3. Meer praktijklessen dan theorielessen
  4. Ontdek je richting na in- en externe stages
  5. Schakelklas vmbo en internationale schakelklas (ISK)