Montessori Lyceum Amsterdam #2 (MLA#2)

Schoolsoorten

vmbo-theoretisch, havo, vwo

C. van Eesterenlaan 50
Stadsdeel

Oost

9.15 uur
75 of 150 minuten
a:3:{s:5:"title";s:0:"";s:3:"url";s:41:"https://www.montessorilyceumamsterdam.nl/";s:6:"target";s:6:"_blank";}

Binnen onze hechte montessorigemeenschap word je je bewust van je talenten en ontwikkel je sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden waarmee je zelfstandig leert werken en denken.

We werken in vier leergebieden: Mens en Natuur, Mens en Maatschappij, Kunstlab en Moderne vreemde talen. Naast de leergebieden krijgen de leerlingen ook les in Nederlands, wiskunde en LO. Er zijn drie focusuren per week, waarin de focus ligt op de groep, het schoolwerk en jezelf. Daarnaast bieden we ieder blok een keuze uit verschillende masters aan, zoals debatteren, een theatervoorstelling maken, films maken, sporten en sterrenkunde.

MLA2-1-8.jpg
"Ruime voor een quote"
  1. Jezelf mogen zijn
  2. Gemeenschap
  3. Ontwikkelingsgericht leren
  4. Autonomie en zelfsturing
  5. Betekenisvol onderwijs