VierTaal College Amsterdam

Schoolsoorten

praktijkonderwijs, vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-theoretisch, havo, vso

Zekeringstraat 45
Stadsdeel

Nieuw-West

258
8.30 uur
50 minuten
a:3:{s:5:"title";s:0:"";s:3:"url";s:35:"http://viertaalcollege-amsterdam.nl";s:6:"target";s:6:"_blank";}

Het VierTaal College is een openbare school voor voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Het VCA biedt praktijkonderwijs, vmbo en havo, met reguliere leerstromen in een aangepaste onderwijsomgeving.

Wij staan voor onderwijs op maat voor alle leerlingen van de doelgroep in Amsterdam en omgeving.  Dat sluit aan op ons motto: Gelijke kansen door verschil te maken. Wij streven naar een zo groot mogelijke communicatieve en sociale zelfstandigheid van de leerling door zinvol en toekomstgericht onderwijs. Leerlingen kunnen naar wens en aanleg een opleiding volgen en zo hun plaats in de maatschappij vinden.

VierTaal-College-Amsterdam-1-8.jpg
"Ruime voor een quote"
  1. Kleine klassen
  2. Expertise
  3. Individuele aandacht