Stap 5: Centrale aanmeldingsperiode

In Amsterdam zijn drie verschillende groepen gemaakt die elk (gedeeltelijk) hun eigen route in de Kernprocedure hebben:

 1. Kopklas, ISK en een middelbare school voor speciaal onderwijs
 2. Tussenvoorzieningen en praktijkonderwijs
 3. Vmbo, havo en vwo

Hieronder kun je lezen welke route bij welke groep hoort.

1. Aanmelding voor de Kopklas, ISK of een middelbare school voor speciaal onderwijs

Leerlingen die het advies Kopklas, ISK of een extra ondersteuningsbehoefte hebben die een middelbare school voor speciaal onderwijs aanbiedt, melden zich zo vroeg mogelijk aan bij de school. Dit gaat niet via het ouderportaal van ELK en niet via de loting en matching.

 • Voor de Kopklas gaat de aanmelding via de basisschool direct naar de Kopklas en dit moet uiterlijk 17 februari.
 • Leerlingen voor het ISK kunnen het hele jaar worden aangemeld.
 • Voor een middelbare school voor speciaal onderwijs neemt de basisschool contact op met het samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen (swvadam.nl).

Kan de Kopklas of de middelbare school voor speciaal onderwijs niet bieden wat je nodig hebt? Dan helpen ze jou, je ouders en de basisschool met het zoeken naar een middelbare school die dat wel kan. Dat kan dan misschien ook een reguliere middelbare school met of zonder leerwegondersteuning (vmbo) zijn, en in dat geval doe je wel mee met de loting en matching.

2. Aanmelding voor een tussenvoorziening of voor het praktijkonderwijs

Als je naar een tussenvoorziening of het praktijkonderwijs wilt, moet je je hiervoor digitaal aanmelden via het ELK ouderportaal tijdens de centrale aanmeldingsperiode van 20 tot en met 31 maart. In de week voor de aanmeldingsperiode krijgen je ouders een link per mail toegestuurd, waarmee je toegang krijgt tot het ouderportaal. Via het ouderportaal kun je dan in de aanmeldingsperiode aangeven naar welke school je wilt gaan.

Vanaf november tot en met februari is er de oriëntatiefase. Dan ga je samen met de tussenvoorziening of praktijkschool kijken of je plaatsbaar bent op die school. Als dat zo is, wordt die school voor jou zichtbaar in het ouderportaal.

3. Aanmelding voor vmbo, havo en vwo

Als je een basisschooladvies voor vmbo (met of zonder leerwegondersteuning), havo of vwo hebt gekregen, of een dubbeladvies, doe je mee aan de loting en matching. Je hebt samen met je ouders een voorkeurslijst gemaakt met middelbare scholen die bij jou en je basisschooladvies passen. Je meldt je online aan tijdens de centrale aanmeldingsperiode van 20 tot en met 31 maart. Houd er rekening mee dat je een definitief moet hebben om je aan te kunnen melden.

Invullen van het aanmeldingsformulier

Een paar dagen voor de digitale aanmeldingsperiode krijg je van Stichting ELK een link per mail toegestuurd waarmee je je kunt aanmelden. ELK is het Elektronisch Loket Kernprocedure dat in opdracht van OSVO de loting en matching uitvoert. Ieder kind heeft zijn eigen ELK-nummer. Met jouw ELK-nummer als gebruikersnaam en je zelfgekozen wachtwoord kun je inloggen en de lijst zien met middelbare scholen die passen bij je basisschooladvies. Je zet de middelbare scholen waar je heen wilt in de volgorde van jouw voorkeur. Je geeft ze een cijfer: cijfer 1 is je eerste voorkeur, cijfer 2 is je tweede voorkeur, enzovoort

 

Voorkeurslijst

Als je meegaat in de loting en matching is het belangrijk dat je niet maar één middelbare school kiest, maar een lijst maakt met verschillende middelbare scholen die je aanspreken: een voorkeurslijst. Het kan namelijk zijn dat meer leerlingen zich aanmelden voor een bepaalde middelbare school dan er plek is. Bij de zesde stap over Plaatsing vind je meer informatie over de loting en matching.

Waar moet je op letten?

 • De middelbare scholen op je voorkeurslijst moeten passen bij je basisschooladvies.
 • Je zet de middelbare scholen op volgorde van voorkeur op je lijst. Dat betekent dat je de school waar je het liefst naartoe wilt op 1 zet, de school waar je daarna het liefst naartoe wilt, zet je op 2, enzovoort.
 • Wat voor de één een aantrekkelijke school is, hoeft dat voor de ander niet te zijn. Laat je dus niet leiden door de populariteit van scholen, maar kies de school waar je zelf graag heen wilt.
 • Er moeten genoeg scholen op je voorkeurslijst staan, anders kun je je niet aanmelden. Het aantal verschilt per basisschooladvies.

 

TIP 1 Op deze website kun je je favoriete middelbare scholen aanmerken. Op de pagina ‘Mijn lijst’ zie je dan jouw favoriete scholen bij elkaar staan.

TIP 2 Op de website onderwijsconsument.nl is veel extra informatie per school uit diverse bronnen samengebracht. Je vindt hier onder andere informatie over bijzondere vakken, resultaten uit tevredenheids-enquêtes, het oordeel van de Onderwijsinspectie, examencijfers en filmpjes van de scholen. Op de website is ook van iedere school de schoolgids te vinden.

TIP 3 Een andere site waarop je gemakkelijk een lijst kunt maken is: schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/vo. Deze lijst kun je opslaan, mailen en printen. Ook deze website berekent hoe ver de middelbare scholen van je huis liggen.

Aantal middelbare scholen op je voorkeurslijst

Er is een grote kans dat je een plek krijgt op een school geplaatst die bovenaan je lijst staat. Het kan ook zijn dat je op een school lager op je lijst terechtkomt. Daarom is het heel belangrijk dat je verschillende middelbare scholen op je voorkeurslijst zet en je je daar goed op oriënteert.

Hoeveel scholen je op je voorkeurslijst moet zetten om zeker te zijn van een plaatsingsaanbod, verschilt per basisschooladvies. Hieronder vind je per basisschooladvies hoeveel scholen er op je voorkeurslijst moeten staan.

 • Leerlingen met een vmbo-b-, vmbo-b/k- of vmbo-k-advies: vier middelbare scholen.
 • Leerlingen met een vmbo-t- of vmbo-t/havo-advies: zes middelbare scholen.
 • Leerlingen met een havo-, havo/vwo- of vwo-advies: twaalf middelbare scholen.

Alle scholen in Amsterdam zijn goede scholen. Dat maakt het kiezen voor twaalf scholen extra moeilijk. Vul daarom ook bij de andere keuzes scholen in waar je werkelijk heen wilt.

De Amsterdamse middelbare scholen hebben afgesproken dat leerlingen zeker een plek krijgen op een middelbare school van hun voorkeurslijst.

Je kunt ook een profielklas op je voorkeurslijst zetten. Er zijn veel middelbare scholen die profielklassen aanbieden, zoals sport, kunst, gymnasium, technasium en tweetalig onderwijs. Elke middelbare school kan ervoor kiezen om maximaal één profielklas per basisschooladvies in de keuzelijst op het aanmeldingsformulier te zetten.

LET OP: We tellen het aantal middelbare scholen op je voorkeurslijst. Als je naast de middelbare school ook een profielklas van dezelfde middelbare school op je voorkeurslijst opneemt, telt dat samen als één school. Je lijst moet dan langer worden.

Bijzondere situaties

Hardheidsclausule

Een middelbare school mag een klein aantal leerlingen direct plaatsen op grond van zwaarwegende persoonlijke kenmerken, een gezondheidssituatie en/of de thuissituatie. In zo’n situatie is het voor de leerling noodzakelijk om naar die middelbare school te gaan. Dit is de zogenoemde hardheidsclausule. Als jij, je ouders of de basisschool denken dat je daarvoor in aanmerking komt, moeten je ouders dit vóór aanvang van de aanmeldingsperiode, tussen 1 en 22 februari een aanvraag doen bij Vereniging OSVO. Je ouders moeten goede redenen kunnen geven waarom jullie denken dat je hiervoor in aanmerking komt. De middelbare school beslist of je in aanmerking komt voor directe plaatsing via de hardheidsclausule. Uiterlijk 19 maart krijg jij en je ouders de uitslag van de school.

School kiezen buiten Amsterdam?

Je kunt ervoor kiezen om je aan te melden bij een middelbare school buiten Amsterdam. Informeer bij die school hoe je je kunt aanmelden. Op middelbare scholen buiten Amsterdam krijg je soms iets eerder of iets later te horen of je bent geplaatst. Als je bent uitgeloot op een middelbare school buiten Amsterdam, kun je je daarna nog aanmelden bij middelbare scholen in Amsterdam die dan nog plaats hebben tijdens de tweede lotingsronde. Er is altijd een middelbare school in Amsterdam die voor jouw schoolsoort plaats heeft.

’Buitenleerlingen’

Zit je niet op een Amsterdamse basisschool en wil je wel naar een Amsterdamse middelbare school? Dan ben je een zogenoemde buitenleerling. Je kunt je dan melden bij ELK zodra je een definitief advies hebt ontvangen van de basisschool. Je moet dan onderstaande informatie sturen naar servicedesk.ouders@elkadam.nl:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Definitief advies
 • Email van 1 ouder

Daarna stuurt ELK een inlog voor het ouderportaal. Daar kun je tijdens de centrale aanmeldingsperiode van 20 tot en met 31 maart je voorkeurslijst invullen.

Als je in het buitenland op school zat en daarom geen basisschooladvies hebt, moet je voor de aanmeldingsperiode contact opnemen met de middelbare school van je eerste voorkeur. Die school kan dan je niveau bepalen. Zodra je dit advies hebt, volg je het proces voor buitenleerlingen, zoals hierboven beschreven.