Contact

Veelgestelde vragen

Hoe en wanneer komt het basisschooladvies tot stand?

Eind groep 7 hebben jij en je ouders een doorstroomgesprek voortgezet onderwijs gevoerd met je juf of meester. In januari krijg je in groep 8 een voorlopig schooladvies. De basisschool legt jou en je ouders/verzorgers in een persoonlijk gesprek uit waarom zij jou dat advies geven. Daarbij krijgen jullie ook een kopie van het oki-doc (onderwijskundig informatiedocument) met je cijfers, scores en werkhouding. Tussen 5 en 9 februari maken alle groep 8 leerlingen de doorstroomtoets. De uitslag van deze toets en daarmee je definitieve schooladvies ontvang je uiterlijk op 22 maart.

Waar kan ik op letten bij het zoeken en bezoeken van middelbare scholen?

Download hieronder een vragenlijst met suggesties voor de eerste zoektocht én een checklist voor de open dagen. Het is handig de checklist mee te nemen wanneer je open dagen bezoekt. Zowel de vragenlijst als de checklist staan ook in de Keuzegids.

Hoe moet mijn voorkeurslijst eruitzien?

Tijdens het maken van je voorkeurslijst zet je de middelbare scholen op volgorde van voorkeur. Dat betekent dat je de middelbare school waar je het liefst naartoe wilt op één zet, de middelbare school waar je daarna het liefst naartoe wilt zet je op twee, enzovoort. Als jouw lotnummer aan de beurt is, wordt gekeken of er plaats is op de middelbare school die bij jou op nummer 1 van de voorkeurslijst staat. Is er geen plek meer, dan wordt er gekeken of de middelbare school op nummer 2 van je voorkeurslijst plaats heeft, enzovoort. Je lotnummer wordt willekeurig geselecteerd, waardoor iedereen gelijke kansen heeft. Ook voor een plek op heel populaire middelbare scholen. Kies de scholen waar jij graag heen zou willen.

Hoe lang je voorkeurslijst precies moet zijn, verschilt per basisschooladvies:

  • bij een advies vmbo-b of vmbo-b/k of vmbo-k: vier scholen
  • bij een advies vmbo-t of vmbo-t/havo: zes scholen
  • bij een advies havo of havo/vwo of vwo: twaalf scholen

Het aantal middelbare scholen op je voorkeurslijst wordt geteld. Als een middelbare school meerdere keren voorkomt op je voorkeurslijst, (bijvoorbeeld als je een profielklas opgeeft), telt dat als één schoolvoorkeur. Je lijst moet dan langer worden om zeker te zijn van een plaatsingsaanbod.

TIP: Deze website kan jou helpen bij het maken van een voorkeurslijst: onder het kopje ‘Scholen’ kun je scholen aanvinken waarvan vervolgens een lijst wordt gemaakt die te zien is onder het kopje ‘Mijn lijsten’.

 

 

Hoe vrij ben ik om een middelbare school te kiezen?

Het basisschooladvies is bindend. Dit betekent dat je alleen middelbare scholen kunt kiezen die de schoolsoort aanbieden die past bij je advies. Welke scholen dat zijn, vind je in de Keuzegids en op deze website. Je kunt ook kijken op de websites Schoolwijzer.amsterdam.nl en Onderwijs Consumenten Organisatie. 

Wanneer en hoe hoor ik op welke middelbare school ik ben geplaatst (uitslag van de loting en matching)?

Op woensdag 17 april om 15:30 uur wordt de uitslag van de loting en matching bekend gemaakt. Als je ouders/verzorgers je aanmelden moeten ze een e-mailadres opgeven. Half april ontvangen ze op dit e-mailadres een link naar het ouderportaal waarin de uitslag staat. Is de e-mail niet ontvangen, bekijk dan de map met ongewenste e-mails. Als de e-mail daar ook niet te vinden is, dan kunnen je ouders/verzorgers op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:00 uur bellen naar de Servicedesk (020-8119944) met het ELK nummer (de gebruikersnaam). Dit ELK nummer is te vinden in de e-mail die je ouders/verzorgers begin maart ontvingen om je aan te melden.

Je basisschool vindt de uitslag in het registratiesysteem ELK. De middelbare scholen verzenden op deze dag ook een welkomstbrief naar leerlingen die bij hen zijn geplaatst.

Tot woensdag 17 april 15:29 uur zal er beperkte informatie op het ouderportaal staan: alleen jouw naam en voorkeurslijst. Vanaf 15:30 uur is in het ouderportaal het volgende zichtbaar:

  • De middelbare school waarop je geplaatst bent.
  • Je lotnummer in de Centrale Loting en Matching. Elke leerling krijgt een eigen lotnummer. Dit lotnummer wordt nooit vooraf bekendgemaakt. Ook is het niet mogelijk om van lotnummer te ruilen met iemand anders.
  • De contactgegevens van de Servicedesk, waar je vragen kan stellen en opmerkingen kan maken. Vlak na de uitslag kan het zijn dat het erg druk is bij de Servicedesk en dat je langer moet wachten dan gebruikelijk. Wij hopen dit zoveel mogelijk te beperken en bieden ouders de mogelijkheid om teruggebeld te worden.

Als je niet op je voorkeursschool bent geplaatst, zie je op deze pagina ook:

  • De reservelijst waarop je staat, als je lager dan de eerste keuze bent geplaatst.
  • Een link naar de middelbare scholen die dan nog plaats hebben voor leerlingen met jouw basisschooladvies.

Als je ouders geen e-mailadres hebben (doorgegeven) en geen toegang tot het ouderportaal kunnen krijgen, kunnen jij en je ouders op 17 april na 15:30 uur bij je basisschool navragen waar je bent geplaatst. Alle leerlingen ontvangen na 17 april ook een brief van de middelbare school waar ze geplaatst zijn.

Als uiteindelijk blijkt dat de middelbare school niet kan bieden wat jij nodig hebt, helpen ze jou, je ouders en de basisschool met het zoeken naar een geschikte middelbare school die dat wel kan.

Wat kunnen mijn ouders doen als ze het niet eens zijn met het basisschooladvies?

Het basisschooladvies is leidend en bindend. Dit wordt vastgesteld door de basisschool. Als je ouders het niet eens zijn met het advies, kunnen ze een gesprek aanvragen bij je leerkracht en/of de directie van de basisschool. De basisschool geeft dan meer uitleg over het basisschooladvies. Als de school en je ouders er niet uitkomen neemt de school in het oki-doc op dat je ouders/verzorgers het niet eens zijn met het advies. Ook kunnen je ouders een bezwaar of klacht indienen bij het bestuur van je basisschool. 

Contact

Voor vragen en informatie kun je contact opnemen:

  servicedesk.ouders@elkadam.nl

 

Voor vragen over de ScholenArenA en de registratie hiervoor:

support@schoolkeuze020-registratie.nl