Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen over de overstap naar de middelbare school vind je hieronder.

Advies

Hoe en wanneer komt het basisschooladvies tot stand?

Eind groep 7 hebben jij en je ouders een doorstroomgesprek voortgezet onderwijs gevoerd met je juf of meester. In januari krijg je in groep 8 een voorlopig schooladvies. De basisschool legt jou en je ouders/verzorgers in een persoonlijk gesprek uit waarom zij jou dat advies geven. Daarbij krijgen jullie ook een kopie van het oki-doc (onderwijskundig informatiedocument) met je cijfers, scores en werkhouding. Tussen 5 en 9 februari maken alle groep 8 leerlingen de doorstroomtoets. De uitslag van deze toets en daarmee je definitieve schooladvies ontvang je uiterlijk op 24 maart.

Wat betekent leerwegondersteuning vmbo voor een leerling?

Op scholen die leerwegondersteuning vmbo aanbieden zijn de klassen kleiner en er is meer aandacht en tijd om taal en rekenen bij te spijkeren. Op scholen die geen leerwegondersteuning aanbieden is minder tijd voor het bijspijkeren van achterstanden, bijvoorbeeld vanwege het geboden onderwijsconcept of het grote aantal andere vakken (scholen met een kunst – of sportprofiel).

Wat kunnen mijn ouders doen als ze het niet eens zijn met het basisschooladvies?

Het basisschooladvies is leidend en bindend. Dit wordt vastgesteld door de basisschool. Als je ouders het niet eens zijn met het advies, kunnen ze een gesprek aanvragen bij je leerkracht en/of de directie van de basisschool. De basisschool geeft dan meer uitleg over het basisschooladvies. Als de school en je ouders er niet uitkomen neemt de school in het oki-doc op dat je ouders/verzorgers het niet eens zijn met het advies. Ook kunnen je ouders een bezwaar of klacht indienen bij het bestuur van je basisschool. 

Schoolkeuze

Waar kan ik meer informatie vinden over scholen buiten Amsterdam? 

Voor informatie over scholen buiten Amsterdam kun je kijken op scholenopdekaart.nl of devogids.nl.

Hoe vrij ben ik om een middelbare school te kiezen?

Het basisschooladvies is bindend. Dit betekent dat je alleen middelbare scholen kunt kiezen die de schoolsoort aanbieden die past bij je advies. Welke scholen dat zijn, vind je in de Keuzegids en op deze website. Je kunt ook kijken op de websites Schoolwijzer.amsterdam.nl en Onderwijs Consumenten Organisatie. 

Waar kan ik op letten bij het zoeken en bezoeken van middelbare scholen?

Download hieronder een vragenlijst met suggesties voor de eerste zoektocht én een checklist voor de open dagen. Het is handig de checklist mee te nemen wanneer je open dagen bezoekt. Zowel de vragenlijst als de checklist staan ook in de Keuzegids.

Aanmelden

Hoe werkt de aanmelding als ik van een niet-Amsterdamse basisschool kom?

Jij bent dan een ‘buitenleerling’. Er zijn drie groepen buitenleerlingen: 

1. Leerlingen die op een basisschool deelnemend aan de Kernprocedure Amstelland zitten en zich willen aanmelden voor een Amsterdamse middelbare school, moeten bij hun basisschool een inlog aanvragen voor deelname aan de Kernprocedure Amsterdam. Met deze inlog kun je je voorkeurslijst invullen tussen 25 en 31 maart 2024. In de kernprocedure Amstelland is opgenomen dat je maar aan één van de twee lotingen mee mag doen.  

2. Leerlingen die van een basisschool buiten Amsterdam en Amstelveen komen kunnen zich digitaal aanmelden in de centrale aanmeldweek tussen 25 en 31 maart 2024. Ook leerlingen die op een basisschool in Weesp zitten, moeten zich als buitenleerling aanmelden als ze graag naar een Amsterdamse middelbare school willen. Je ouders/wettelijke verzorgers sturen in de aanmeldweek een e-mail naar servicedesk.ouders@elkadam.nl met daarin: 

 • de roepnaam en achternaam  
 • de geboortedatum
 • het basisschooladvies 
 • het e-mailadres van de ouder
  Zij ontvangen een mail met daarin een link om een account aan te maken voor digitaal aanmelden. Dit geldt ook als je wel in Amsterdam woont, maar niet op een Amsterdamse basisschool staat ingeschreven.

3. Leerlingen uit het buitenland. Leerlingen die geen Nederlands basisschooladvies hebben gekregen, melden zich vóór aanmelding bij de middelbare school van eerste voorkeur.  De school van eerste voorkeur beoordeelt het niveau van de leerling en bevestigt dit per e-mail aan ouders/ wettelijke verzorgers. Na ontvangst van het advies kunnen ouders/wettelijke verzorgers hun kind digitaal aanmelden vanaf 15 maart 2024. De ouders/wettelijke verzorgers sturen een e-mail naar servicedesk.ouders@elkadam.nl met daarin: 

 • de roepnaam en achternaam 
 • de geboortedatum
 • het basisschooladvies   
 • het e-mailadres van de ouder

Zij ontvangen een e-mail met daarin een link om een account aan te maken voor digitaal aanmelden. Zij kunnen dan tijdens de centrale aanmeldweek de voorkeurslijst invullen.   

LET OP: Leerlingen die buiten Amsterdam wonen, maar op een Amsterdamse basisschool staan ingeschreven, hoeven zich niet als buitenleerling aan te melden. Zij doen mee met de Amsterdamse loting en matching. 

Voor welke scholen moet ik eerst een intake doen? Hoe werkt dat?

Een intake is nodig voor de vakscholen Mediacollege Amsterdam en de school voor kunstonderwijs IVKO. Ook als je naar een profielklas met voorselectie wilt (LOOT en DAMU), moet je je melden voor een intake. Kijk voor meer informatie op de website van de school.

Tijdens het intakegesprek kijkt de school samen met jou of de school en de schoolsoort goed bij je passen. Als de uitslag van dat gesprek positief is, verschijnt de school op je keuzelijst. Pas dan kan je de school op je voorkeurslijst zetten. Ook als je deze school niet op de eerste plaats op je voorkeurslijst wilt zetten, moet je deze intake doen. Wanneer er meer leerlingen met een positieve intake zijn dan dat er plek is op een vakschool, zullen de plekken door de loting en matching worden verdeeld.

Hoe moet mijn voorkeurslijst eruitzien?

Tijdens het maken van je voorkeurslijst zet je de middelbare scholen op volgorde van voorkeur. Dat betekent dat je de middelbare school waar je het liefst naartoe wilt op één zet, de middelbare school waar je daarna het liefst naartoe wilt zet je op twee, enzovoort. Als jouw lotnummer aan de beurt is, wordt gekeken of er plaats is op de middelbare school die bij jou op nummer 1 van de voorkeurslijst staat. Is er geen plek meer, dan wordt er gekeken of de middelbare school op nummer 2 van je voorkeurslijst plaats heeft, enzovoort. Je lotnummer wordt willekeurig geselecteerd, waardoor iedereen gelijke kansen heeft. Ook voor een plek op heel populaire middelbare scholen. Kies de scholen waar jij graag heen zou willen.

Hoe lang je voorkeurslijst precies moet zijn, verschilt per basisschooladvies:

 • bij een advies vmbo-b of vmbo-b/k of vmbo-k: vier scholen
 • bij een advies vmbo-t of vmbo-t/havo: zes scholen
 • bij een advies havo of havo/vwo of vwo: twaalf scholen

Het aantal middelbare scholen op je voorkeurslijst wordt geteld. Als een middelbare school meerdere keren voorkomt op je voorkeurslijst, (bijvoorbeeld als je een profielklas opgeeft), telt dat als één schoolvoorkeur. Je lijst moet dan langer worden om zeker te zijn van een plaatsingsaanbod.

TIP: Deze website kan jou helpen bij het maken van een voorkeurslijst: onder het kopje ‘Scholen’ kun je scholen aanvinken waarvan vervolgens een lijst wordt gemaakt die te zien is onder het kopje ‘Mijn lijsten’.

 

 

Wat moet ik doen als ik door een bepaalde extra ondersteunings- of onderwijsbehoefte niet op alle middelbare scholen terecht kan?

Alle scholen in Amsterdam bieden de basisondersteuning aan en geven bijvoorbeeld ondersteuning aan leerlingen met dyslexie of ADHD. Op de website van een school kun je het schoolondersteuningsprofiel (SOP) vinden met meer informatie. Als je niet zeker weet of een school de juiste begeleiding kan bieden, ga dan vóór de centrale aanmeldweek in gesprek met de school hierover. Dat kan tijdens de open dagen. Bij heel specifieke vragen is het soms handig om een aparte afspraak te maken.  

Soms heb je meer hulp nodig. Dan zijn er tussenvoorzieningen of het voortgezet speciaal onderwijs. Tussenvoorzieningen zijn scholen die specialistische ondersteuning bieden aan leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en zitten tussen het regulier voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in. Voortgezet speciaal onderwijs is voor leerlingen met een grote onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte. Dit kan een beperking zijn (lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijke) of bijvoorbeeld gedragsproblematiek. Je basisschool kan via het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal onderwijs aanvragen.  

 

Wat is plaatsingsgarantie?

De Amsterdamse middelbare scholen hebben met elkaar afgesproken dat elke leerling die aan de lijstlengte heeft voldaan op basis van zijn/haar basisschooladvies, een plaatsingsaanbod op een middelbare school van zijn/haar voorkeurslijst krijgt.

Kan ik mij nog aanmelden nadat de loting en matching al is geweest?

Als je niet mee hebt kunnen doen aan de loting en matching kan je je ook nog eind mei aanmelden voor een Amsterdamse middelbare school. Half mei zijn op deze site lijsten te vinden met de middelbare scholen waar leerlingen zich nog kunnen aanmelden. Je ouders benaderen de betreffende middelbare school rechtstreeks.  

Als je naar het VSO, een tussenvoorziening of een school voor praktijkonderwijs gaat, mag je je op elk moment nog daar aanmelden. Neem in die gevallen altijd contact op met de school. 

Welke scholen doen niet mee aan de loting en matching van Amsterdam?

Alle scholen voor praktijkonderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs, Kopklas, tussenvoorzieningen, internationale schakelklassen en de scholen in Weesp doen niet mee met de Loting en Matching. Als een bepaalde school niet meedoet, dan zie je dat op de pagina van de school op deze website.

Van de scholen buiten Amsterdam doet Panta Rhei in Amstelveen wél mee aan de loting en matching van Amsterdam. Deze middelbare school kan je dus op je voorkeurslijst zetten.

Hoe werkt het digitaal aanmelden?

Voordat je naar naar de middelbare school kunt, moeten je ouders je eerst aanmelden.

Hier lezen jullie hoe de aanmelding verloopt.

  1. Maak een account aan
   Half maart 2024 ontvangen je ouders via de basisschool een e-mail van noreply@elkadam.nl met inloggegevens voor het ELK ouderportaal.
  2. Controleer de gegevens
   Na het inloggen zien je ouders jouw gegevens  en daarna de contactgegevens. Controleer of alle gegevens kloppen.
  3. Vul tijdens de centrale aanmeldweek de voorkeurslijst in
   Als je inlogt op het ouderportaal komt je bij het aanmeldingsformulier. Geef aan naar welke scholen je wilt gaan. Doe dit in de volgorde van voorkeur. Ga door totdat het aanmeldformulier volledig ingevuld is met het aantal scholen behorend bij het basisschooladvies.
   – is er een dubbeladvies? Vink dan aan als je op het hoogste niveau geplaatst wil worden.
   – als er meerdere profielklassen voor 1 school op de lijst staan, dan telt dat als één school. De voorkeurslijst moet dus langer worden.
   – leerlingen die zich aanmelden voor een tussenvoorziening of praktijkonderwijs hoeven maar 1 school in te vullen.
  4. Controleer en bevestig
   Controleer of het aanmeldingsformulier met scholen klopt. Bevestig de aanmelding. Na de definitieve aanmelding kun je niets meer wijzigen.

>> Lukt het niet om digitaal aan te melden? Vraag dan de leerkracht van groep 8 om hulp.

Let op: Digitaal aanmelden geldt niet voor de Kopklas, Voortgezet Speciaal Onderwijs, en Internationale Schakelklassen. Dit verloopt via de school waar je naartoe gaat. Bij vragen kun je terecht bij de basisschool.

Plaatsing

Hoe werkt de Centrale Loting en Matching?

Begin april 2024 is de loting en matching en deze gaat als volgt:

 • Elke leerling krijgt een lotnummer toegewezen door de computer. Hierbij is een notaris aanwezig.
 • In volgorde van het lotnummer krijgen alle leerlingen een plaats op een middelbare school. Dus als het lotnummer van uw kind aan de beurt is, kijkt het systeem of de middelbare school bovenaan de voorkeurslijst van uw kind, plek heeft.
 • Is die middelbare school al vol, dan kijkt het systeem naar de tweede voorkeur en als die vol is naar de derde voorkeur enzovoort.
 • Wanneer uw kind een plek heeft, dan gaat het systeem door met de leerling met het volgende lotnummer.

Op deze manier plaatsen we alle leerlingen in volgorde van hun lotnummer op de middelbare school die het hoogst op hun voorkeurslijst staat en nog plek heeft op het moment dat zij aan de beurt zijn.

Ik heb niet meegedaan met de loting en matching of ben niet tevreden met mijn plaatsing. Wat nu? 

Er zijn twee lotingrondes. Tijdens de eerste ronde kun je geplaatst zijn op een school die laag op je voorkeurslijst staat. Je kunt dan besluiten je terug te trekken om mee te doen aan de tweede ronde. In de tweede ronde doen de middelbare scholen mee waar op dat moment nog plaats is. In deze ronde doen ook leerlingen mee die in de eerste ronde niet meegedaan hebben. Je blijft op de reservelijst staan voor de scholen uit de eerste ronde als je je aanmeldt voor de tweede ronde.  

Om mee te doen aan de tweede ronde, moeten je ouders de volgende stappen nemen: 

Afmelden: Ben je al geplaatst in de eerste ronde, maar wil je toch meedoen aan de tweede ronde? Dan moet je je eerst afmelden (terugtrekken) bij de middelbare school waar je al geplaatst bent. Je ouders moeten hier dan een verklaring voor ondertekenen. De administratief medewerker van de betreffende school trekt de leerling terug uit het systeem van ELK. Na terugtrekking wordt het ouderportaal weer vrijgegeven en kan je een nieuwe voorkeurslijst invullen om aan te melden voor de tweede ronde. 

Oriënteren: Op deze website komt na de lotingsuitslag een overzicht van scholen die op dat moment nog plek beschikbaar hebben. Voor elk basisschooladvies is een apart overzicht van middelbare scholen beschikbaar. Je kunt je (met je ouders) oriënteren op deze scholen.

Nieuwe voorkeurslijst maken: Je ouders loggen in op het ouderportaal van ELK via www.elkadam.nl met jullie bestaande account (ELK – nummer en wachtwoord). Je ouders vinden hier de invulhulp met de informatie over de capaciteit per school (dus hoeveel plekken per school nog beschikbaar zijn). Dus alleen de scholen die nog plek hebben staan op deze keuzelijst. Je kunt hier opnieuw een voorkeurslijst invullen. 

Aanmelden: Je ouders melden je digitaal aan bij de nieuwe school van eerste voorkeur. 

Uitslag loting en matching afrondingsfase: De uitslag van de tweede ronde van de loting en matching wordt gepubliceerd in het ouderportaal. De link die je op donderdag 17 april hebt gebruikt, kan ook hiervoor gebruikt worden. 

Tot wanneer kan ik nog overstappen naar een andere school?

Jouw laatste schooldag voor de zomervakantie is de deadline waarop je nog kan overstappen naar een andere school die nog plek heeft. Als dit later gebeurt, is dit niet alleen onhandig voor de school, maar ook voor jezelf. Je mist dan de kennismakingsmiddag en misschien zelfs het introductieprogramma in de eerste week van het schooljaar.

Wanneer en hoe hoor ik op welke middelbare school ik ben geplaatst (uitslag van de loting en matching)?

Op woensdag 17 april om 15:30 uur wordt de uitslag van de loting en matching bekend gemaakt. Als je ouders/verzorgers je aanmelden moeten ze een e-mailadres opgeven. Half april ontvangen ze op dit e-mailadres een link naar het ouderportaal waarin de uitslag staat. Is de e-mail niet ontvangen, bekijk dan de map met ongewenste e-mails. Als de e-mail daar ook niet te vinden is, dan kunnen je ouders/verzorgers op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:00 uur bellen naar de Servicedesk (020-8119944) met het ELK nummer (de gebruikersnaam). Dit ELK nummer is te vinden in de e-mail die je ouders/verzorgers begin maart ontvingen om je aan te melden.

Je basisschool vindt de uitslag in het registratiesysteem ELK. De middelbare scholen verzenden op deze dag ook een welkomstbrief naar leerlingen die bij hen zijn geplaatst.

Tot woensdag 17 april 15:29 uur zal er beperkte informatie op het ouderportaal staan: alleen jouw naam en voorkeurslijst. Vanaf 15:30 uur is in het ouderportaal het volgende zichtbaar:

 • De middelbare school waarop je geplaatst bent.
 • Je lotnummer in de Centrale Loting en Matching. Elke leerling krijgt een eigen lotnummer. Dit lotnummer wordt nooit vooraf bekendgemaakt. Ook is het niet mogelijk om van lotnummer te ruilen met iemand anders.
 • De contactgegevens van de Servicedesk, waar je vragen kan stellen en opmerkingen kan maken. Vlak na de uitslag kan het zijn dat het erg druk is bij de Servicedesk en dat je langer moet wachten dan gebruikelijk. Wij hopen dit zoveel mogelijk te beperken en bieden ouders de mogelijkheid om teruggebeld te worden.

Als je niet op je voorkeursschool bent geplaatst, zie je op deze pagina ook:

 • De reservelijst waarop je staat, als je lager dan de eerste keuze bent geplaatst.
 • Een link naar de middelbare scholen die dan nog plaats hebben voor leerlingen met jouw basisschooladvies.

Als je ouders geen e-mailadres hebben (doorgegeven) en geen toegang tot het ouderportaal kunnen krijgen, kunnen jij en je ouders op 17 april na 15:30 uur bij je basisschool navragen waar je bent geplaatst. Alle leerlingen ontvangen na 17 april ook een brief van de middelbare school waar ze geplaatst zijn.

Als uiteindelijk blijkt dat de middelbare school niet kan bieden wat jij nodig hebt, helpen ze jou, je ouders en de basisschool met het zoeken naar een geschikte middelbare school die dat wel kan.

Voor ouders en verzorgers

Waar kan ik met een vraag terecht?

Via servicedesk.ouders@elkadam.nl. Het is handig om het ELK-leerlingnummer bij de hand te hebben of te vermelden in uw e-mail. Dit ELK-nummer staat vermeld in de e-mail die u eind februari/begin maart ontvangt voor de aanmelding. 

Ook de middelbare scholen streven ernaar om leerlingen zo snel mogelijk zekerheid te bieden en informeren basisscholen en ouders bij de overstap naar het voortgezet onderwijs: 

Het basisschooladvies 

Als ouders bezwaar hebben tegen het proces van de totstandkoming van het basisschooladvies en/of het basisschooladvies zelf, kan een klacht worden ingediend bij het bestuur van de desbetreffende basisschool. Doe dit alleen als het niet lukt om hier met de professionals van de basisschool uit te komen. Zie daarvoor ook de klachtenregeling van het bestuur van de basisschool. 

Vragen over passend onderwijs 

Ouders die vragen hebben over het plaatsingsaanbod op een middelbare school en de extra ondersteuningsbehoefte van de leerling, kunnen contact opnemen met de desbetreffende middelbare school om nader kennis te maken. Samen kan dan worden gekeken of het onderwijsaanbod aansluit op de persoonlijke kenmerken van de leerling en of er misschien extra hulp of ondersteuning nodig is. 

Algemene procedure 

Opmerkingen en suggesties over de procedure van de Loting en Matching als zodanig kunnen worden gestuurd naar OSVO (povo@verenigingosvo.nl). Deze opmerkingen worden meegenomen bij de evaluatie van de procedure voor het volgende jaar. Voor vragen over bezwaren (waaronder ook bijzondere verzoeken) en klachten verwijzen wij u ook door naar OCO, een instantie voor onafhankelijke ondersteuning voor ouders: Onderwijsconsument.nl / (020) 330 63 20. 

 

Bij bezwaren 

Als de (uitkomst van de) matching bij ouders/wettelijk vertegenwoordigers leidt tot bezwaren kunnen ouders/wettelijk vertegenwoordigers deze kenbaar maken. De bezwaarprocedure is beperkt tot bezwaren tegen de uitkomst van de matching en geldt niet voor klachten over de Kernprocedure. 

Er is een onafhankelijke toetsingscommissie die de volgende opdracht heeft t.a.v. een bezwaar: 

 1. het adviseren van het OSVO en de VO-besturen over de omgang met bezwaren;  
 1. het daartoe zo nodig namens hen horen van de wettelijke verzorgers/leerling en eventueel wederhoor van de betrokken VO-besturen;  
 1. het vervolgens uitbrengen van een advies aan de direct betrokken VO-besturen. 

 

Bij de indiening van een bezwaar kan gebruik worden gemaakt van het door OSVO, namens de VO-besturen, opgesteld formulier: 

Reglement en formulier voor de bezwaarprocedure 

De bezwaar-/ klachtenprocedure kan parallel lopen aan de deelname aan de afrondingsfase. 

Hoe werkt de Centrale Loting en Matching?

Begin april 2024 is de loting en matching en deze gaat als volgt:

 • Elke leerling krijgt een lotnummer toegewezen door de computer. Hierbij is een notaris aanwezig.
 • In volgorde van het lotnummer krijgen alle leerlingen een plaats op een middelbare school. Dus als het lotnummer van uw kind aan de beurt is, kijkt het systeem of de middelbare school bovenaan de voorkeurslijst van uw kind, plek heeft.
 • Is die middelbare school al vol, dan kijkt het systeem naar de tweede voorkeur en als die vol is naar de derde voorkeur enzovoort.
 • Wanneer uw kind een plek heeft, dan gaat het systeem door met de leerling met het volgende lotnummer.

Op deze manier plaatsen we alle leerlingen in volgorde van hun lotnummer op de middelbare school die het hoogst op hun voorkeurslijst staat en nog plek heeft op het moment dat zij aan de beurt zijn.

Wat is een zorgcoördinator?

De zorgcoördinator zorgt ervoor dat leerlingen die dat nodig hebben de juiste begeleiding en ondersteuning krijgen. Hij of zij heeft veel contact met de mentor en de ouder- en kindadviseur.

Wat kan ik doen als ik de schoolkosten niet kan betalen?

In Nederland ontvangen scholen voor (speciaal) basisonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs geld van de rijksoverheid om onderwijs te organiseren. Alleen privéscholen ontvangen geen bekostiging. Sinds 2008 zijn schoolboeken gratis, particulier onderwijs uitgezonderd. Maar voor sommige kosten mogen scholen onder bepaalde voorwaarden een vrijwillige ouderbijdrage vragen en sommige kosten moeten ouders zelf betalen. Extra activiteiten waar scholen een vrijwillige ouderbijdrage voor mogen vragen zijn:

 • kerstdiner, paasviering en sinterklaas
 • excursie
 • schoolreis
 • sportdag
 • schoolkamp
 • bijles, huiswerkbegeleiding, examentraining
 • profielklassen zoals technasium, tweetalig onderwijs (tto), hbo-vooropleiding voor toptalent dans of muziek (DaMu)
 • borg schoolboeken

Sommige scholen vragen één bedrag per jaar, andere scholen vragen per activiteit een bijdrage aan de ouders.

De gemeente Amsterdam keert in sommige gevallen hiervoor een scholierenvergoeding uit. Hiervoor komen ouders met een laag inkomen in aanmerking. Per schooljaar is voor elk kind een maximumbedrag beschikbaar. De vergoeding is te gebruiken om schoolspullen, schoolreisjes of de vrijwillige ouderbijdrage mee te betalen.

De scholierenvergoeding vraagt u zelf aan via de gemeente Amsterdam. U krijgt het bedrag niet zomaar op uw rekening. U bewaart de bonnetjes en vraagt online of via een formulier het geld terug. Dit kan u doen totdat het maximumbedrag is bereikt. Het bedrag wordt dan op uw bankrekening gestort.

Wat is een ouder- en kindadviseur?

De ouder- en kindadviseur op de middelbare school geeft ondersteuning en advies aan leerlingen en ouders bij vragen over opvoeden en opgroeien. Hij of zij geeft ook advies aan docenten. Wanneer dat nodig is, haalt hij in overleg met u een deskundige naar de school, of verwijst hij u door naar specialistische jeugdhulp.

Wat moet ik doen als er een fout in de gegevens van mijn kind staat?

De basisschool kan de gegevens van de leerlingen aanpassen in ELK (het basissysteem rondom de overstap van de basisschool naar de middelbare school). Als ouder kun je dus bij hen terecht voor eventuele wijzigingen. Zelf contact opnemen met de ELK-helpdesk of de gemeente Amsterdam heeft helaas geen zin. Zij kunnen (wegens privacyredenen) geen gegevens inzien en aanpassen.

Begrippen

Tussenvoorziening

Sommige leerlingen hebben een andere aanpak of een specifiek plan voor extra ondersteuning nodig, dat niet op een reguliere middelbare school aangeboden kan worden. Voor deze leerlingen zijn er de zogenaamde tussenvoorzieningen. Leerlingen met of zonder leerwegondersteuning (vmbo) kunnen naar een tussenvoorziening. Op de meeste tussenvoorzieningen kunnen leerlingen een diploma halen, kijk op de schoolpagina’s of op de sites van de tussenvoorzieningen of je op de betreffende school een diploma kan halen.

Reservelijst

Dat is de lijst waarop je terecht komt als je in de loting en matching niet op een school van je eerste voorkeur geplaatst kon worden. De reservelijsten worden zo opgebouwd dat bovenaan de leerlingen staan die deze school als eerste voorkeur hadden opgegeven op hun voorkeurslijst. Zijn er meer leerlingen op de reservelijst waarvan deze middelbare school (of profielklas van de middelbare school) de eerste voorkeur was, dan worden de leerlingen op volgorde van lotnummer gesorteerd. Daarvan komen de leerlingen met een (ongunstig) hoog lotnummer juist bovenaan de lijst en leerlingen met een (gunstig) laag lotnummer onderaan de lijst. Daarna komen de leerlingen op de reservelijst waarvoor de middelbare school (of profielklas van een middelbare school) de tweede voorkeur op hun voorkeurslijst was, eveneens gesorteerd op lotnummer enzovoort.

In het ouderportaal kan je gelijk met de uitslag je positie op de reservelijst zien. De reservelijsten treden in werking vanaf het vrijvallen van plekken vanaf de opgegeven capaciteit. Als er een plaats vrijkomt, wordt degene die bovenaan de reservelijst staat benaderd om gebruik te maken van de vrijgekomen plek. De middelbare school en je ouders spreken dan af hoe lang jullie mogen nadenken over of je gebruik wilt maken van de beschikbare plek. De verwachting is dat er heel weinig gebruik zal worden gemaakt van de reservelijsten. Veel leerlingen zijn op de middelbare school van eerste voorkeur geplaatst en zullen hun plek niet zomaar opgeven. De reservelijsten zijn geldig tot en met de laatste schooldag voor de leerlingen.

Hardheidsclausule

Ouders/wettelijke verzorgers kunnen een beroep doen op de hardheidsclausule wanneer zij van mening zijn dat voor hun kind een plaatsing op één specifieke middelbare school noodzakelijk is. Hiervoor is bij OSVO (de vereniging van Amsterdamse middelbare scholen) een centraal loket ingericht. Meer informatie over het proces en op welke gronden een beroep gedaan kan worden op de hardheidsclausule is te vinden op Centraal Loket Hardheidsclausule – Loting & Matching 2024-2025 : Vereniging OSVO.

Centrale Loting en Matching

Begin april 2023 is de loting en matching en deze gaat als volgt:

 1. Elke leerling krijgt een lotnummer toegewezen door de computer. Hierbij is een notaris aanwezig.
 2. In volgorde van het lotnummer worden alle leerlingen geplaatst. Dus als jouw lotnummer aan de beurt is, wordt er gekeken of de middelbare school, die bovenaan je voorkeurslijst staat, plek heeft.
 3. Is die middelbare school al vol, dan wordt gekeken naar je tweede voorkeur, en als die vol is naar je derde voorkeur enzovoort.
 4. Als jij een plek hebt, dan gaat het centrale systeem door met de leerling met het volgende lotnummer.

Op deze manier wordt geprobeerd alle leerlingen in volgorde van hun lotnummer te plaatsen op de middelbare school die het hoogst op hun voorkeurslijst staat en nog plek heeft op het moment dat zij aan de beurt zijn.

 

 

Decaan/ doorstroomcoördinator

De decaan/doorstroomcoördinator is werkzaam op een middelbare school en kan helpen bij het kiezen van vakkenpakketten en profielen. Hij of zij weet ook veel over studie- en beroepsmogelijkheden.

Buitenleerling

Er zijn drie groepen buitenleerlingen: 

1. Leerlingen die op een basisschool deelnemend aan de Kernprocedure Amstelland zitten en zich willen aanmelden voor een Amsterdamse middelbare school, moeten bij hun basisschool een inlog aanvragen voor deelname aan de Kernprocedure Amsterdam. Met deze inlog kun je je voorkeurslijsten invullen tijdens de centrale aanmeldweek van 20 tot en met 31 maart 2024. In de kernprocedure Amstelland is opgenomen dat je maar aan één van de twee lotingen mee mag doen.  

2. Leerlingen die van een basisschool buiten Amsterdam en Amstelveen komen kunnen zich met een definitief advies digitaal aanmelden tijdens de centrale aanmeldweek van 20 tot en met 31 maart 2024. Ook leerlingen die op een basisschool in Weesp zitten, moeten zich als buitenleerling aanmelden als ze graag naar een Amsterdamse middelbare school willen. Zodra je een definitief advies hebt, kunnen je ouders/wettelijke verzorgers een e-mail sturen naar servicedesk.ouders@elkadam.nl met daarin: 

 • naam 
 • geboortedatum 
 • basisschooladvies 
 • het e-mailadres van één ouder

Zij ontvangen een mail met daarin een link om een account aan te maken voor digitaal aanmelden. Dit geldt ook als je wel in Amsterdam woont, maar niet op een Amsterdamse basisschool staat ingeschreven.

3. Leerlingen uit het buitenland. Leerlingen die geen Nederlands basisschooladvies hebben gekregen, melden zich vóór aanmelding bij de middelbare school van eerste voorkeur.  De school van eerste voorkeur beoordeelt het niveau van de leerling en bevestigt dit per e-mail aan ouders/ wettelijke verzorgers.

Na ontvangst van het advies kunnen ouders/wettelijke verzorgers een email sturen naar servicedesk.ouders@elkadam.nl met daarin: 

 • naam 
 • geboortedatum
 • basisschooladvies   
 • het e-mailadres van één ouder

Zij ontvangen een e-mail met daarin een link om een ouderportaal- account aan te maken. Via dit ouderportaal kunnen ze hun kind digitaal aanmelden tijdens de centrale aanmeldweek van 20 tot en met 31 maart 2024. 

LET OP: Leerlingen die buiten Amsterdam wonen, maar op een Amsterdamse basisschool staan ingeschreven, hoeven niets te doen. Zij krijgen via de basisschool een email met de inloggegevens voor het ouderportaal.

Zorg- en adviesteam (ZAT)

Het Zorg- en adviesteam (ZAT) van de school kan helpen als een leerling meer ondersteuning of begeleiding nodig heeft dan de school kan bieden. In dit team zitten onder andere de zorgcoördinator, de ouder- en kindadviseur, de leerplichtambtenaar en een jeugdarts. Samen met de ouders en leerling bespreken zij welke specialistische hulp kan worden ingezet.

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Voortgezet speciaal onderwijs is voor leerlingen met een grote onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte. Dit kan een beperking zijn (lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk) of bijvoorbeeld gedragsproblematiek. Een VSO-school heeft alle voorzieningen en deskundigheid in huis om deze leerlingen goed op te vangen en te begeleiden. Op sommige VSO-scholen kan een diploma worden behaald en andere begeleiden de leerlingen bijvoorbeeld naar het mbo, een beroepsveld of dagbesteding. Kijk onder het kopje ‘Scholen’ of op de sites van de VSO-scholen om te kijken wat welke school aanbiedt.

Dubbeladvies

Alle leerlingen in groep 8 van een Amsterdamse basisschool krijgen in maart een definitief schooladvies. Voor de meeste leerlingen is dat een enkelvoudig advies, zoals vmbo-kader of havo. Sommige leerlingen krijgen een dubbeladvies, dus voor twee niveaus. Bijvoorbeeld: basis/kader, vmbo-t/havo en havo/vwo. Als jij zo’n dubbeladvies hebt, dan kun je tijdens het aanmelden bij sommige scholen aangeven dat je in een klas wilt, die werkt op het hogere niveau van je dubbeladvies. Er zijn hierbij een paar voorwaarden:

 • De school biedt het hogere niveau van je dubbeladvies aan
 • Het is een plek binnen de aantal plekken die de school beschikbaar heeft
 • De school is geen ‘categorale school’ (een school die maar één niveau aanbiedt, bijv. alleen havo)
 • LET OP! Geen garantie op plaatsing op het hogere niveau

Als je een dubbeladvies hebt en graag naar een klas wilt op het hogere niveau van jouw dubbeladvies, heb je geen garantie dat je ook zo’n plek krijgt op de school waar je bent geplaatst. Er kunnen bijv. onvoldoende aanmeldingen voor die klas zijn, of juist te veel. Dan krijg je op die school een plek op het niveau van je dubbeladvies. Na het eerste brugklasjaar kun je bij goede resultaten uiteraard doorstromen naar het hogere niveau van je basisschooladvies. Het is dus goed om te kijken of de school dit niveau ook aanbiedt in latere schooljaren.

Voorkeurslijst

Een voorkeurslijst is een lijst met Amsterdamse VO-scholen in volgorde van voorkeur. De middelbare school waar je het liefst naartoe wil staat op de eerste plaats. De middelbare school waar je daarna het liefst naartoe zou willen zet je op de tweede plaats, enzovoorts. Je levert de voorkeurslijst digitaal in, via het ouderportaal van ELK. Vervolgens gebruikt de computer de lijsten om je zo hoog mogelijk op je voorkeurslijst te plaatsen. Hierbij werkt de computer de lijsten af op volgorde van de lotnummers van de leerlingen.

Vakschool

In Amsterdam zijn drie vakscholen:

 • De Culinaire vakschool Hubertus en Berkhoff
 • Het Mediacollege Amsterdam
 • De school voor kunstonderwijs IVKO

Deze scholen doen gewoon mee met de Centrale Loting en Matching, maar als je graag naar het Mediacollege of de school voor kunstonderwijs wilt, zal je een intake moeten doen. Tijdens deze intake kunnen deze scholen beoordelen of je bij hun onderwijs past. Deze intakes vinden plaats voordat je je aanmeldt. Als je een positieve intake hebt gedaan, mag je deze vakschool op je voorkeurslijst zetten. Ook als je deze school niet op de eerste plaats op je voorkeurslijst wilt zetten, moet je deze intake doen. Wanneer er meer leerlingen met een positieve intake zijn dan dat er plek is op deze vakschool, worden de plekken in de Centrale Loting en Matching verdeeld. Voor de Culinaire vakschool Hubertus en Berkhoff is vooraf geen intake nodig. Na aanmelding zal er wel een kennismakingsgesprek plaatsvinden.

 

Scholengemeenschap

Een scholengemeenschap heeft verschillende schoolsoorten: vmbo, havo en/of vwo. In tegenstelling tot een categorale school met maar één schoolsoort.

Praktijkonderwijs

In het praktijkonderwijs kan je een vak leren en gaat het vooral om de praktische kanten van het leren. Verder is er aandacht voor het ontwikkelen van je persoonlijkheid en het aanleren van sociale vaardigheden. Je leert welk beroep je zou kunnen gaan doen en hoe het is om in een bedrijf te werken. Dit onderwijs loopt meestal door tot je leuk, passend werk hebt gevonden.

Profielklas

Sommige middelbare scholen hebben klassen met extra aandacht voor een speciaal thema of profiel: de profielklassen. Bijvoorbeeld voor tweetalig onderwijs of sportonderwijs. Bij veel van deze profielklassen heb je een bepaalde geschiktheid nodig om in deze klas te kunnen beginnen. Als door de loting en matching een plek voor je is gereserveerd in een profielklas van een middelbare school, bekijkt de middelbare school daarna of het profiel bij je past. Vaak gebeurt dat met een test of een intakegesprek op de school. Mocht de middelbare school vaststellen dat het profiel niet bij je past, dan krijg je een plaats in een reguliere (gewone) klas op die school. Enkele middelbare scholen hebben alleen maar klassen met een speciaal profiel (het Berlage Lyceum, DENISE en de Vinse School). Dat betekent dat je bij afwijzing een plek op een andere middelbare school van het schoolbestuur aangeboden krijgt.

Leerwegondersteuning

Op scholen die leerwegondersteuning vmbo aanbieden zijn de klassen kleiner en er is meer aandacht en tijd om taal en rekenen bij te spijkeren. Op scholen die geen leerwegondersteuning aanbieden is minder tijd voor het bijspijkeren van achterstanden, bijvoorbeeld vanwege het geboden onderwijsconcept of het grote aantal andere vakken (scholen met een kunst – of sportprofiel).

De Kernprocedure

Wat is de Kernprocedure?

Ieder jaar stappen er in Amsterdam ruim achtduizend leerlingen van de basisschool over naar het voortgezet onderwijs. Ze komen van ruim driehonderd basisscholen en verspreiden zich over ongeveer tachtig scholen voor voortgezet onderwijs (middelbare scholen): daar ben jij er één van! Om deze overstap soepel voor je te laten verlopen, hebben de Amsterdamse scholen en de gemeente afspraken gemaakt. Deze afspraken staan in de ‘Kernprocedure’.
Meer over de Kernprocedure 

Voor wie geldt de Kernprocedure?

De Kernprocedure geldt voor alle leerlingen die de overstap maken van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam.

 

Wat is het doel van de Kernprocedure?

In de Kernprocedure staan vier doelen:

 1. Zo goed mogelijke advisering van de basisschoolEen goed basisschooladvies is belangrijk. Dit advies is bepalend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Een leerling dient terecht te komen op een middelbare school met het onderwijs dat het beste aansluit op de mogelijkheden, ambitie en verdere opleidings- en beroepswensen van de leerling.
 2. Correcte behandeling van de aanmelding door de middelbare-schoolDe middelbare school behandelt elke aangemelde, of door de Centrale Loting en Matching geplaatste leerling, zorgvuldig. Naast de procedurele check op het basisschooladvies en de volledige en corresponderende onderbouwing hiervan, wordt elke leerling met diens eventuele ondersteuningsvraag op een correcte manier behandeld om tot een definitieve plaatsing te komen op een passende middelbare school.
 3. Transparant proces van schoolkeuze, aanmelding en plaatsingVoor ouders en leerlingen wil dat zeggen dat zij duidelijke informatie krijgen over het samenstellen van de voorkeurslijst en het toelatingsbeleid op de middelbare scholen. Basisscholen en middelbare scholen weten welke procedures zijn afgesproken en houden zich hieraan.
 4. Verzameling van gegevens rondom de schoolkeuzeELK verschaft aan verschillende partijen gegevens rondom het keuzeproces, om hiermee gedegen te evalueren, bijstellen en eventueel verantwoorden. Ook kunnen de gezamenlijke bestuurlijke partijen stedelijk beleid formuleren, evalueren en waar nodig aanpassen.

Categorale school

Een categorale school is een middelbare school met maar één schoolsoort, bijvoorbeeld alleen havo. Dit in tegenstelling tot een scholengemeenschap met verschillende schoolsoorten.

Capaciteit

Na de aanmeldingsperiode is bekend welke leerlingen met hun voorkeurslijsten gaan deelnemen aan de loting en matching. De middelbare scholen hebben aangegeven hoeveel en voor welk schoolniveau zij leerlingen kunnen verwelkomen voor het volgende schooljaar. Dit noemen we hun capaciteit.

Oki-doc

Het onderwijskundig informatiedocument. Hier staan onder andere je cijfers, scores en werkhouding beschreven. In het gesprek over je basisschooladvies licht de leerkracht het oki-doc toe.

Kopklas

De Kopklas is een voorbereidend jaar op het voortgezet onderwijs, een soort tussenjaar na groep 8. Het is een schoolsoort voor leerlingen die hun kennis en vaardigheden van de Nederlandse taal nog wat moeten bijspijkeren om aan een hogere schoolsoort te kunnen beginnen. Na de Kopklas ga je naar de brugklas van vmbo-t, havo of vwo. Zie de website van kopklasamsterdam voor meer informatie.

Basisondersteuning

Op alle middelbare scholen kunnen leerlingen rekenen op de basisondersteuning. De hulp via de basisondersteuning kan te maken hebben met leren, maar ook met hoe je je lichamelijk of geestelijk voelt, of hulp bij een moeilijke thuissituatie. Als je bijvoorbeeld een leerachterstand hebt in taal of rekenen, of dyslectisch bent, kan je van school extra hulp krijgen. Of als je hoogbegaafd bent, kan de school je meer uitdaging geven. Het kan ook zijn dat je niet lekker in je vel zit, je niet prettig voelt in de klas of thuis problemen hebt. Daarover kan je op school met iemand praten, die samen met jou en je ouders gaat kijken welke ondersteuning het beste bij je past. De school kan ook voor extra begeleiding zorgen als je je bijvoorbeeld moeilijk kan concentreren, teveel op je tenen moet lopen of het lastig vindt om je huiswerk goed te plannen. Dit valt allemaal onder de basisondersteuning die elke Amsterdamse middelbare school aanbiedt.

Wil je meer weten over begeleiding op de Amsterdamse middelbare scholen? Kijk dan op de website van het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen.

Afrondingsfase

Er zijn twee lotingsrondes. Tijdens de eerste ronde van de loting en matching kun je geplaatst zijn op een school die laag op je voorkeurslijst staat. Je kan dan besluiten je af te melden (terug te trekken) om mee te doen aan de tweede ronde van de loting en matching, de zogenoemde afrondingsfase. In die afrondingsfase doen ook leerlingen mee die niet meededen met de eerste ronde.

Je blijf op de reservelijst staan als je je aanmeldt voor de afrondingsfase. De reservelijst blijft geldig tot en met de laatste schooldag van het schooljaar voor de leerlingen. De reservelijsten treden in werking vanaf het vrijvallen van plekken vanaf de opgegeven capaciteit. Als er een plek vrijkomt, neemt de middelbare school contact op met degene die bovenaan de reservelijst staat.