Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen over de overstap naar de middelbare school vind je hieronder.

Advies

Hoe en wanneer komt het basisschooladvies tot stand?

Wat betekent leerwegondersteuning vmbo voor een leerling?

Wat kunnen mijn ouders doen als ze het niet eens zijn met het basisschooladvies?

Schoolkeuze

Waar kan ik meer informatie vinden over scholen buiten Amsterdam? 

Hoe vrij ben ik om een middelbare school te kiezen?

Waar kan ik op letten bij het zoeken en bezoeken van middelbare scholen?

Aanmelden

Hoe werkt de aanmelding als ik van een niet-Amsterdamse basisschool kom?

Voor welke scholen moet ik eerst een intake doen? Hoe werkt dat?

Hoe moet mijn voorkeurslijst eruitzien?

Wat moet ik doen als ik door een bepaalde extra ondersteunings- of onderwijsbehoefte niet op alle middelbare scholen terecht kan?

Wat is plaatsingsgarantie?

Kan ik mij nog aanmelden nadat de loting en matching al is geweest?

Welke scholen doen niet mee aan de loting en matching van Amsterdam?

Hoe werkt het digitaal aanmelden?

Plaatsing

Hoe werkt de Centrale Loting en Matching?

Ik heb niet meegedaan met de loting en matching of ben niet tevreden met mijn plaatsing. Wat nu? 

Tot wanneer kan ik nog overstappen naar een andere school?

Wanneer en hoe hoor ik op welke middelbare school ik ben geplaatst (uitslag van de loting en matching)?

Voor ouders en verzorgers

Waar kan ik terecht met andere vragen of als ik onafhankelijk advies wil?

Waar kan ik met een vraag terecht?

Hoe werkt de Centrale Loting en Matching?

Wat is een zorgcoördinator?

Wat kan ik doen als ik de schoolkosten niet kan betalen?

Wat is een ouder- en kindadviseur?

Wat moet ik doen als er een fout in de gegevens van mijn kind staat?

Begrippen

Tussenvoorziening

Praktijkonderwijs

Basisondersteuning

Kopklas

Oki-doc

Capaciteit

Categorale school

De Kernprocedure

Leerwegondersteuning

Profielklas

Scholengemeenschap

Reservelijst

Vakschool

Voorkeurslijst

Dubbeladvies

Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Zorg- en adviesteam (ZAT)

Buitenleerling

Decaan/ doorstroomcoördinator

Centrale Loting en Matching

Hardheidsclausule

Tweede ronde