De overstap

Je gaat overstappen van groep 8 naar de middelbare school. Spannend! Want hoe gaat dat nou precies? En wat heb je allemaal nodig om de overstap te maken? Je vindt hier de informatie die je nodig hebt voor je voorbereiding op deze belangrijke en spannende stap.

1. Basisschool­advies

Je krijgt van je juf of meester een advies over het soort onderwijs dat bij je past: het basisschooladvies. Als een leerling extra ondersteuning op school nodig heeft kan de basisschool daar ook advies over geven.

Meer informatie over het Basisschooladvies

10 februari

Veelgestelde vragen

Hoe en wanneer komt het basisschooladvies tot stand?

In groep 7 krijg je een voorlopig advies. Als er punten waren die je nog kon verbeteren heb je hier misschien nog hard aan gewerkt. Het voorlopig advies staat daarom niet vast. In groep 8 krijg je het definitieve advies. De basisschool legt jou en je ouders/verzorgers in een persoonlijk gesprek uit waarom zij jou dat advies geven. Daarbij krijgen jullie ook een kopie van het oki-doc (onderwijskundig informatiedocument) met je cijfers, scores en werkhouding.

Wat kunnen mijn ouders doen als ze het niet eens zijn met het basisschooladvies?

Je ouders kunnen een gesprek aanvragen bij je leerkracht en/of de directie van de basisschool. De basisschool geeft dan meer uitleg over het basisschooladvies. Als de school en je ouders er niet uitkomen neemt de school in het oki-doc op dat je ouders/verzorgers het niet eens zijn met het advies. Ook kunnen je ouders een bezwaar of klacht indienen bij het bestuur van je basisschool.

Wat betekent leerwegondersteuning vmbo voor een leerling?

Op scholen die leerwegondersteuning vmbo aanbieden zijn de klassen kleiner en er is meer aandacht en tijd om taal en rekenen bij te spijkeren. Op scholen die geen leerwegondersteuning aanbieden is minder tijd voor het bijspijkeren van achterstanden, bijvoorbeeld vanwege het geboden onderwijsconcept of het grote aantal andere vakken (scholen met een kunst – of sportprofiel).

2. Schoolkeuze

Je bezoekt samen met je ouders/verzorgers open dagen van middelbare scholen die bij je basisschooladvies passen. Via de websites van die middelbare scholen en deze website verzamel je informatie over de scholen die je interessant vindt.

Gebruik de Open dagen checklist en bezoek ook eens deze handige websites
Meer informatie over de Schoolkeuze

Januari + februari

Veelgestelde vragen

Waar kan ik op letten bij het zoeken en bezoeken van middelbare scholen?

Download hieronder een vragenlijst met suggesties voor de eerste zoektocht én een checklist voor de open dagen. Het is handig de checklist mee te nemen wanneer je open dagen bezoekt. Zowel de vragenlijst als de checklist staan ook in de Keuzegids.

Hoe vrij ben ik om een middelbare school te kiezen?

Het basisschooladvies is bindend. Dit betekent dat je alleen middelbare scholen kunt kiezen die de schoolsoort aanbieden die past bij je advies. Welke scholen dat zijn, vind je in de Keuzegids en op de websites Schoolwijzer.amsterdam.nl, Onderwijs Consumenten Organisatie en op deze website.

Waar kan ik meer informatie vinden over scholen buiten Amsterdam? 

Voor informatie over scholen buiten Amsterdam kun je kijken op scholenopdekaart.nl of devogids.nl.

3. Aanmelden

Als je meedoet aan de loting en matching maak je een lijst van de middelbare scholen waar je het liefst naartoe wilt en meld je je tussen 6 t/m 16 maart online aan.

Meer informatie over Aanmelden

6 t/m 16 maart

Meld je uiterlijk 10 februari via de basisschool aan als je naar de Kopklas gaat. En meld je vóór 17 februari rechtstreeks bij de school aan als je naar praktijkonderwijs, een middelbare school voor speciaal onderwijs of een tussenvoorziening gaat.

10 + 17 februari

Voor sommige scholen moet je een voorselectie of een intake doen, doe dit vóór 17 februari.

17 februari

Veelgestelde vragen

Hoe moet mijn voorkeurslijst eruit zien?

Tijdens het maken van je voorkeurslijst zet je de middelbare scholen op volgorde van voorkeur. Dat betekent dat je de middelbare school waar je het liefst naartoe wilt op één zet, de middelbare school waar je daarna het liefst naartoe wilt zet je op twee, enzovoort. Als je lotnummer aan de beurt is, wordt gekeken of er plaats is op de middelbare school die bij jou op nummer 1 van de voorkeurslijst staat. Is er geen plek meer, dan wordt er gekeken of de middelbare school op nummer 2 van je voorkeurslijst plaats heeft, enzovoort. Je lotnummer wordt willekeurig geselecteerd, waardoor iedereen gelijke kansen heeft. Ook voor een plek op heel populaire middelbare scholen. Kies de scholen waar jij graag heen zou willen.

Hoe lang je voorkeurslijst precies moet zijn, verschilt per basisschooladvies. Je hoeft je alleen aan de lijstlengte te houden als je zeker wilt zijn dat je een aanbod van een middelbare school ontvangt. Als je een te korte voorkeurslijst maakt kan het zo zijn dat er uiteindelijk geen enkele plek op een middelbare school voor je is gereserveerd. De lijstlengtes per basisschooladvies:

 • bij een advies vmbo-b of vmbo-b/k of vmbo-k: vier scholen
 • bij een advies vmbo-t of vmbo-t/havo: zes scholen
 • bij een advies havo of havo/vwo of vwo: twaalf scholen

Het aantal middelbare scholen op je voorkeurslijst wordt geteld. Als een middelbare school meerdere keren voorkomt op je voorkeurslijst, (bijvoorbeeld als je een profielklas opgeeft), telt dat als één schoolvoorkeur. Je lijst moet dan langer worden om zeker te zijn van een plaatsingsaanbod.

TIP Deze website kan jou helpen bij het maken van een voorkeurslijst: onder de kopje ‘Scholen’ kan je scholen aanvinken waarvan vervolgens een lijst wordt gemaakt die te zien is onder het kopje ‘Mijn lijsten’.

LET OP: Leerlingen die naar praktijkonderwijs, VSO of tussenvoorziening gaan, hoeven geen voorkeurslijst te maken. In dat geval meld je je aan bij de school waar je het liefst naartoe wilt.

Wat is plaatsingsgarantie?

Alleen een volledig ingevulde lijst van voorkeursscholen geeft recht op de plaatsingsgarantie. Als er te weinig scholen op de voorkeurslijst staan verschijnt automatisch een melding. De ouder/verzorger let daarom bij de aanmelding op het (minimum) aantal voorkeursscholen, dat wil zeggen:

 • bij een advies vmbo-b of vmbo-b/k of vmbo-k: vier scholen
 • bij een advies vmbo-t of vmbo-t/havo: zes scholen
 • bij een advies havo of havo/vwo of vwo: twaalf scholen

De Amsterdamse middelbare scholen hebben met elkaar afgesproken dat elke leerling die aan de lijstlengte heeft voldaan op basis van zijn/haar basisschooladvies, een plaatsingsaanbod op een middelbare school van zijn/haar voorkeurslijst krijgt.

Welke scholen doen niet mee aan de loting en matching van Amsterdam?

Alle scholen voor praktijkonderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs, Kopklas, tussenvoorzieningen, internationale schakelklassen en de scholen in Weesp doen niet mee met de Loting en Matching. Als een bepaalde school niet meedoet, dan zie je dat op de pagina van de school.

Van de scholen buiten Amsterdam doet Panta Rhei in Amstelveen wél mee aan de loting en matching van Amsterdam. Deze middelbare school kan je dus op je voorkeurslijst zetten.

4. Plaatsing

Doe je mee aan de loting en matching? Dan hoor je op 6 april welke middelbare school een plaats voor je heeft.

Meer informatie over Plaatsing

6 april

Veelgestelde vragen

Wanneer en hoe hoor ik op welke middelbare school ik ben geplaatst (uitslag van de loting en matching)?

Op donderdag 6 april om 15:30 uur wordt de uitslag van de loting en matching bekend gemaakt. Als je ouders/verzorgers je aanmelden moeten ze een e-mailadres opgeven. Begin april ontvangen ze op dit e-mailadres een link naar het ouderportaal waarin de uitslag staat. Is de e-mail niet ontvangen, bekijk dan de map met ongewenste e-mails. Als de e-mail daar ook niet te vinden is, dan kunnen je ouders/verzorgers op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:00 uur bellen naar de Servicedesk (020-8119944) met het ELK nummer (de gebruikersnaam). Dit ELK nummer is te vinden in de e-mail die je ouders/verzorgers ontvingen eind februari/ begin maart om je aan te melden.

Je basisschool vindt de uitslag in het registratiesysteem ELK. De middelbare scholen verzenden op deze dag ook een welkomstbrief naar leerlingen die bij hen zijn geplaatst.

Tot donderdag 6 april 15:29 uur zal er beperkte informatie op het ouderportaal staan: alleen jouw naam en voorkeurslijst. Vanaf 15:30 uur is in het ouderportaal het volgende zichtbaar:

 • De middelbare school waarop je geplaatst bent.
 • Je lotnummer in de Centrale Loting en Matching. Elke leerling krijgt een eigen lotnummer. Dit lotnummer wordt nooit vooraf bekendgemaakt. Ook is het niet mogelijk om van lotnummer te ruilen met iemand anders.
 • De contactgegevens van de Servicedesk, waar je vragen kan stellen en opmerkingen kan maken. Vlak na de uitslag kan het zijn dat het erg druk is bij de Servicedesk en dat je langer moet wachten dan gebruikelijk. Wij hopen dit zoveel mogelijk te beperken en bieden ouders de mogelijkheid om teruggebeld te worden.

Als je niet op je voorkeursschool bent geplaatst, zie je op deze pagina ook:

 • De reservelijst waarop je staat, als je lager dan de eerste keuze bent geplaatst.
 • Een link naar de middelbare scholen die dan nog plaats hebben voor leerlingen met jouw basisschooladvies.

Als je ouders geen e-mailadres hebben (doorgegeven) en geen toegang tot het ouderportaal kunnen krijgen, kunnen jij en je ouders op 6 april na 15:30 uur bij je basisschool navragen waar je bent geplaatst. Alle leerlingen ontvangen na 6 april ook een brief van de middelbare school waar ze geplaatst zijn.

Als uiteindelijk blijkt dat de middelbare school niet kan bieden wat jij nodig hebt, helpen ze jou, je ouders en de basisschool met het zoeken naar een geschikte middelbare school die dat wel kan.

Worden er ook leerlingen willekeurig geplaatst op scholen die niet op hun voorkeurslijst staan?

Nee. Wanneer je in de loting en matching met je lotnummer aan de beurt bent en alle middelbare scholen op je voorkeurslijst al vol zijn, dan wordt er gekeken of je voldoende scholen hebt opgegeven om zeker te zijn van een plaatsing op een school van je lijst. Als je dat hebt gedaan, gaat de lotingscomputer eerst kijken op welke scholen/klassen van jouw lijst nog een leerling meer geplaatst kan worden. Lukt het niet om je door de lotingscomputer te plaatsen, dan wordt er in overleg met alle schoolbesturen een plek voor je gezocht.

Ik ben niet geplaatst of niet tevreden met mijn plaatsing. Wat nu?

Er zijn twee rondes. Tijdens de eerste ronde kun je geplaatst zijn op een school die laag op je voorkeurslijst staat. Je kunt dan besluiten je terug te trekken om mee te doen aan de tweede ronde. In de tweede ronde doen de middelbare scholen mee waar op dat moment nog plaats is. In deze ronde doen ook leerlingen mee die in de eerste ronde niet geplaatst werden. Je blijft op de reservelijst staan voor de scholen uit de eerste ronde als je je aanmeldt voor de tweede ronde. Om een plek aangeboden te krijgen, moeten je ouders een aantal stappen nemen, die vind je op de pagina De Overstap (stap 4).

Om een plek aangeboden te krijgen, moeten je ouders de volgende stappen nemen:

Afmelden: Ben je al geplaatst in de eerste ronde, maar wil je toch meedoen aan de tweede ronde? Dan moet je je eerst afmelden (terugtrekken) bij de middelbare school waar je al geplaatst bent. Je ouders moeten hier dan een verklaring voor ondertekenen. De administratief medewerker van de betreffende school trekt de leerling terug uit het systeem van ELK. Na terugtrekking wordt het ouderportaal weer vrijgegeven en kan je een nieuwe voorkeurslijst invullen om aan te melden voor de tweede ronde.

Oriënteren: Vanaf donderdag 6 april 15:30 uur staat hier een downloadlink met nieuwe invulhulpen van middelbare scholen die op dit moment nog plek beschikbaar hebben. Voor elk basisschooladvies is een invulhulp van middelbare scholen beschikbaar. Je kunt je (met je ouders) oriënteren op deze scholen om opnieuw tot een voorkeurslijst te komen.

Nieuwe voorkeurslijst maken: Je ouders loggen in op het ouderportaal van ELK via www.elkadam.nl met jullie bestaande account (ELK – nummer en wachtwoord). Je ouders vinden hier de invulhulp met de informatie over de capaciteit per school (dus hoeveel plekken per school nog beschikbaar zijn). Dus alleen de scholen die nog plek hebben staan op deze keuzelijst. Je kunt hier opnieuw een voorkeurslijst invullen.

Aanmelden: Je ouders melden je digitaal aan tussen vrijdag 7 april tot en met dinsdag 11 april 2023 bij de school van nieuwe eerste voorkeur.

Uitslag loting en matching afrondingsfase: Op donderdag 13 april om 15:30 uur wordt de uitslag van de tweede ronde van de loting en matching gepubliceerd in het ouderportaal. De link die je op donderdag 6 april hebt gebruikt, kan ook hiervoor gebruikt worden.

5. Eindtoets

Tussen 17 en 21 april is de eindtoets. Wanneer je de eindtoets maakt, ben je waarschijnlijk al geplaatst op een middelbare school. Veel leerlingen doen deze toets. Je basisschool weet of je de eindtoets moet maken.

Meer informatie over de Eindtoets

Tussen 17 en 21 april

Eind mei krijg je de uitslag van de eindtoets en eventuele heroverweging schooladvies.

Eind mei

Veelgestelde vragen

Wat betekent de uitslag van de eindtoets voor mijn basisschooladvies?

Tussen 17 en 21 april 2023 is de eindtoets en eind mei wordt de uitslag bekend gemaakt. (Er zijn ook scholen die een andere eindtoets doen op andere dagen in april/mei.) Als je een hogere score hebt behaald dan passend is bij het gegeven basisschooladvies, hebben jij en je ouders recht op een ’heroverweging’ van het basisschooladvies. Dit betekent dat jouw basisschool nog eens naar al jouw gegevens gaat kijken.

De basisschool is verplicht een gesprek over een mogelijke heroverweging te voeren, maar is niet verplicht het advies op te hogen. Als je basisschool besluit om een hoger advies te geven, noemen we dat bijstellen. Dit kan alleen omhoog, nooit naar beneden. Het eindoordeel over wat voor jou het beste soort onderwijs is, blijft bij de basisschool. In de meeste gevallen hou je je oorspronkelijke basisschooladvies: het advies is immers gebaseerd op alle gegevens en kennis van vorige leerjaren. In dit geval is je basisschool verplicht om redenen te geven voor deze keuze.

Als je ouders verwachten dat je de eindtoets beter gaat maken dan het niveau van je basisschooladvies, moet je daar al rekening mee houden bij het opstellen van de voorkeurslijst. Zet vooral scholen op de lijst die óók het hogere onderwijsniveau aanbieden. Dan is de kans het grootst dat je na een heroverwogen advies alsnog op de middelbare school van plaatsing kunt blijven.

Maak je de eindtoets minder goed dan verwacht? Dat is jammer, maar dat verandert niets aan je basisschooladvies of de plaatsing op de middelbare school.

Ik heb een opgehoogd advies. Wat nu?

De basisschool zal de uitslag van de eindtoets met jou en je ouders bespreken. Heb je de toets slecht gemaakt? Dat is jammer, maar het maakt voor je advies en plaatsing niet uit. Heb je de eindtoets juist heel goed gemaakt? Dan kijkt de school of het basisschooladvies dat je eerder hebt gehad wel juist was of misschien veranderd moet worden. Dat noemen we een opgehoogd advies.

Als je basisschooladvies naar boven wordt bijgesteld, bespreekt de basisschool met de middelbare school van plaatsing of jij daar geplaatst kan blijven.

Kan of wil je niet op je school van plaatsing blijven, dan oriënteer je je op de scholen in Amsterdam die beschikbare plekken hebben voor het nieuwe basisschooladvies. Je ouders melden je tussen dinsdag 6 juni 2023 en donderdag 8 juni 2023 aan op de andere school. Dat kan via het digitaal aanmelden of via de school zelf met het ELK-nummer. Op 13 juni 2023 communiceert de school de plaatsing direct aan jou en je ouders/verzorgers. Je ontvangt de dag erna ook een welkomstbrief per post. Indien je bent uitgeloot, kun je op de eerdere school van plaatsing blijven of nog een andere school met beschikbare plekken benaderen na 13 juni 2023. Nadat je bent geplaatst op de nieuwe school van voorkeur melden je ouders dit aan de school van eerdere plaatsing en maken zij je inschrijving op de nieuwe school rond.

6. Kennismaking

Op 27 of 28 juni ga je naar de kennismakingsmiddag van je nieuwe school.

Meer informatie over de Kennismaking

27 of 28 juni

Veelgestelde vragen

Tot wanneer kan ik nog overstappen naar een andere school?

Jouw laatste schooldag van het schooljaar is de deadline waarop je nog kan overstappen naar een andere school. Als dit later gebeurt, is dit niet alleen onhandig voor de school, maar ook voor jezelf. Je mist dan de kennismakingsmiddag en misschien zelfs het introductieprogramma in de eerste week van het schooljaar.

Tips bij het kiezen van scholen voor je lijst

BEGIN OP TIJD

Voor je het weet is de online aanmelding al begonnen. Begin dus op tijd met je zoektocht. Check alvast bij oudere kinderen hoe zij hun middelbare school vinden of blader door deze gids.

BEZOEK OPEN DAGEN

Je krijgt dan een indruk van de sfeer binnen de school. En je kan vragen stellen. Neem de checklist uit de Keuzegids mee zodat je verschillende scholen kan vergelijken

CHECK DE WEBSITES VAN SCHOLEN

Kijk op de websites van de scholen die je aanspreken. Vaak vind je er filmpjes of blogs, zo vorm je een beeld van hoe het eraan toegaat op die school. De schoolgids van die school kan je dan natuurlijk ook bekijken.

De Keuzegids 2023

Download gratis

Ontdek welke scholen het beste bij jou passen!

Alle scholen in Amsterdam