De overstap

Je gaat overstappen van groep 8 naar de middelbare school. Spannend! Want hoe gaat dat nou precies? En wat heb je allemaal nodig om de overstap te maken? Je vindt hier de informatie die je nodig hebt voor je voorbereiding op deze belangrijke en spannende stap.

1. Basisschool­advies

Je krijgt van je juf of meester een advies over het soort onderwijs dat bij je past: het basisschooladvies. Als een leerling extra ondersteuning op school nodig heeft kan de basisschool daar ook advies over geven.

Meer informatie over het Basisschooladvies

 

10 februari

Veelgestelde vragen

Hoe en wanneer komt het basisschooladvies tot stand?

Eind groep 7 hebben jij en je ouders een doorstroomgesprek voortgezet onderwijs gevoerd met je juf of meester. In januari krijg je in groep 8 een voorlopig schooladvies. De basisschool legt jou en je ouders/verzorgers in een persoonlijk gesprek uit waarom zij jou dat advies geven. Daarbij krijgen jullie ook een kopie van het oki-doc (onderwijskundig informatiedocument) met je cijfers, scores en werkhouding. Tussen 5 en 9 februari maken alle groep 8 leerlingen de doorstroomtoets. De uitslag van deze toets en daarmee je definitieve schooladvies ontvang je uiterlijk op 22 maart.

Wat kunnen mijn ouders doen als ze het niet eens zijn met het basisschooladvies?

Het basisschooladvies is leidend en bindend. Dit wordt vastgesteld door de basisschool. Als je ouders het niet eens zijn met het advies, kunnen ze een gesprek aanvragen bij je leerkracht en/of de directie van de basisschool. De basisschool geeft dan meer uitleg over het basisschooladvies. Als de school en je ouders er niet uitkomen neemt de school in het oki-doc op dat je ouders/verzorgers het niet eens zijn met het advies. Ook kunnen je ouders een bezwaar of klacht indienen bij het bestuur van je basisschool. 

Wat betekent leerwegondersteuning vmbo voor een leerling?

Op scholen die leerwegondersteuning vmbo aanbieden zijn de klassen kleiner en er is meer aandacht en tijd om taal en rekenen bij te spijkeren. Op scholen die geen leerwegondersteuning aanbieden is minder tijd voor het bijspijkeren van achterstanden, bijvoorbeeld vanwege het geboden onderwijsconcept of het grote aantal andere vakken (scholen met een kunst – of sportprofiel).

2. Schoolkeuze

Je bezoekt samen met je ouders/verzorgers open dagen van middelbare scholen die bij je basisschooladvies passen. Via de websites van die middelbare scholen en deze website verzamel je informatie over de scholen die je interessant vindt.

Gebruik de Open dagen checklist en bezoek ook eens deze handige websites

Meer informatie over de Schoolkeuze

Januari + februari

Veelgestelde vragen

Waar kan ik op letten bij het zoeken en bezoeken van middelbare scholen?

Download hieronder een vragenlijst met suggesties voor de eerste zoektocht én een checklist voor de open dagen. Het is handig de checklist mee te nemen wanneer je open dagen bezoekt. Zowel de vragenlijst als de checklist staan ook in de Keuzegids.

Hoe vrij ben ik om een middelbare school te kiezen?

Het basisschooladvies is bindend. Dit betekent dat je alleen middelbare scholen kunt kiezen die de schoolsoort aanbieden die past bij je advies. Welke scholen dat zijn, vind je in de Keuzegids en op deze website. Je kunt ook kijken op de websites Schoolwijzer.amsterdam.nl en Onderwijs Consumenten Organisatie. 

Waar kan ik meer informatie vinden over scholen buiten Amsterdam? 

Voor informatie over scholen buiten Amsterdam kun je kijken op scholenopdekaart.nl of devogids.nl.

3. Aanmelden

Als je meedoet aan de loting en matching maak je een lijst van de middelbare scholen waar je het liefst naartoe wilt en meld je je tussen 6 t/m 16 maart online aan.

Meer informatie over Aanmelden

Lees hier de informatiebrief

6 t/m 16 maart

Meld je uiterlijk 10 februari via de basisschool aan als je naar de Kopklas gaat. En meld je vóór 17 februari rechtstreeks bij de school aan als je naar praktijkonderwijs, een middelbare school voor speciaal onderwijs of een tussenvoorziening gaat.

10 + 17 februari

Voor sommige scholen moet je een voorselectie of een intake doen. De aanmelding hiervoor verschilt per school. Kijk voor de specifieke data op de website van de scholen.

Voor 6 maart

Veelgestelde vragen

Hoe moet mijn voorkeurslijst eruitzien?

Tijdens het maken van je voorkeurslijst zet je de middelbare scholen op volgorde van voorkeur. Dat betekent dat je de middelbare school waar je het liefst naartoe wilt op één zet, de middelbare school waar je daarna het liefst naartoe wilt zet je op twee, enzovoort. Als jouw lotnummer aan de beurt is, wordt gekeken of er plaats is op de middelbare school die bij jou op nummer 1 van de voorkeurslijst staat. Is er geen plek meer, dan wordt er gekeken of de middelbare school op nummer 2 van je voorkeurslijst plaats heeft, enzovoort. Je lotnummer wordt willekeurig geselecteerd, waardoor iedereen gelijke kansen heeft. Ook voor een plek op heel populaire middelbare scholen. Kies de scholen waar jij graag heen zou willen.

Hoe lang je voorkeurslijst precies moet zijn, verschilt per basisschooladvies:

 • bij een advies vmbo-b of vmbo-b/k of vmbo-k: vier scholen
 • bij een advies vmbo-t of vmbo-t/havo: zes scholen
 • bij een advies havo of havo/vwo of vwo: twaalf scholen

Het aantal middelbare scholen op je voorkeurslijst wordt geteld. Als een middelbare school meerdere keren voorkomt op je voorkeurslijst, (bijvoorbeeld als je een profielklas opgeeft), telt dat als één schoolvoorkeur. Je lijst moet dan langer worden om zeker te zijn van een plaatsingsaanbod.

TIP: Deze website kan jou helpen bij het maken van een voorkeurslijst: onder het kopje ‘Scholen’ kun je scholen aanvinken waarvan vervolgens een lijst wordt gemaakt die te zien is onder het kopje ‘Mijn lijsten’.

 

 

Hoe werkt het digitaal aanmelden?

Voordat je naar naar de middelbare school kunt, moeten je ouders je eerst aanmelden. Bekijk hier een instructiefilmpje voor het digitaal aanmelden.

Hier lezen jullie hoe de aanmelding verloopt.

  1. Maak een account aan
   Half maart 2024 ontvangen je ouders via de basisschool een e-mail van noreply@elkadam.nl met inloggegevens voor het ELK ouderportaal.
  2. Controleer de gegevens
   Na het inloggen zien je ouders jouw gegevens  en daarna de contactgegevens. Controleer of alle gegevens kloppen.
  3. Vul tijdens de centrale aanmeldweek de voorkeurslijst in
   Als je inlogt op het ouderportaal komt je bij het aanmeldingsformulier. Geef aan naar welke scholen je wilt gaan. Doe dit in de volgorde van voorkeur. Ga door totdat het aanmeldformulier volledig ingevuld is met het aantal scholen behorend bij het basisschooladvies.
   – is er een dubbeladvies? Vink dan aan als je op het hoogste niveau geplaatst wil worden.
   – als er meerdere profielklassen voor 1 school op de lijst staan, dan telt dat als één school. De voorkeurslijst moet dus langer worden.
   – leerlingen die zich aanmelden voor een tussenvoorziening of praktijkonderwijs hoeven maar 1 school in te vullen.
  4. Controleer en bevestig
   Controleer of het aanmeldingsformulier met scholen klopt. Bevestig de aanmelding. Na de definitieve aanmelding kun je niets meer wijzigen.

>> Lukt het niet om digitaal aan te melden? Vraag dan de leerkracht van groep 8 om hulp.

Let op: Digitaal aanmelden geldt niet voor de Kopklas, Voortgezet Speciaal Onderwijs, en Internationale Schakelklassen. Dit verloopt via de school waar je naartoe gaat. Bij vragen kun je terecht bij de basisschool.

Wat is plaatsingsgarantie?

De Amsterdamse middelbare scholen hebben met elkaar afgesproken dat elke leerling die aan de lijstlengte heeft voldaan op basis van zijn/haar basisschooladvies, een plaatsingsaanbod op een middelbare school van zijn/haar voorkeurslijst krijgt.

Welke scholen doen niet mee aan de loting en matching van Amsterdam?

Alle scholen voor praktijkonderwijs, Voortgezet Speciaal Onderwijs, Kopklas, tussenvoorzieningen, internationale schakelklassen en de scholen in Weesp doen niet mee met de Loting en Matching. Als een bepaalde school niet meedoet, dan zie je dat op de pagina van de school op deze website.

Van de scholen buiten Amsterdam doet Panta Rhei in Amstelveen wél mee aan de loting en matching van Amsterdam. Deze middelbare school kan je dus op je voorkeurslijst zetten.

4. Plaatsing

Doe je mee aan de loting en matching? Dan hoor je op 6 april welke middelbare school een plaats voor je heeft.

Meer informatie over Plaatsing

6 april

Veelgestelde vragen

Wanneer en hoe hoor ik op welke middelbare school ik ben geplaatst (uitslag van de loting en matching)?

Op woensdag 17 april om 15:30 uur wordt de uitslag van de loting en matching bekend gemaakt. Als je ouders/verzorgers je aanmelden moeten ze een e-mailadres opgeven. Half april ontvangen ze op dit e-mailadres een link naar het ouderportaal waarin de uitslag staat. Is de e-mail niet ontvangen, bekijk dan de map met ongewenste e-mails. Als de e-mail daar ook niet te vinden is, dan kunnen je ouders/verzorgers op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:00 uur bellen naar de Servicedesk (020-8119944) met het ELK nummer (de gebruikersnaam). Dit ELK nummer is te vinden in de e-mail die je ouders/verzorgers begin maart ontvingen om je aan te melden.

Je basisschool vindt de uitslag in het registratiesysteem ELK. De middelbare scholen verzenden op deze dag ook een welkomstbrief naar leerlingen die bij hen zijn geplaatst.

Tot woensdag 17 april 15:29 uur zal er beperkte informatie op het ouderportaal staan: alleen jouw naam en voorkeurslijst. Vanaf 15:30 uur is in het ouderportaal het volgende zichtbaar:

 • De middelbare school waarop je geplaatst bent.
 • Je lotnummer in de Centrale Loting en Matching. Elke leerling krijgt een eigen lotnummer. Dit lotnummer wordt nooit vooraf bekendgemaakt. Ook is het niet mogelijk om van lotnummer te ruilen met iemand anders.
 • De contactgegevens van de Servicedesk, waar je vragen kan stellen en opmerkingen kan maken. Vlak na de uitslag kan het zijn dat het erg druk is bij de Servicedesk en dat je langer moet wachten dan gebruikelijk. Wij hopen dit zoveel mogelijk te beperken en bieden ouders de mogelijkheid om teruggebeld te worden.

Als je niet op je voorkeursschool bent geplaatst, zie je op deze pagina ook:

 • De reservelijst waarop je staat, als je lager dan de eerste keuze bent geplaatst.
 • Een link naar de middelbare scholen die dan nog plaats hebben voor leerlingen met jouw basisschooladvies.

Als je ouders geen e-mailadres hebben (doorgegeven) en geen toegang tot het ouderportaal kunnen krijgen, kunnen jij en je ouders op 17 april na 15:30 uur bij je basisschool navragen waar je bent geplaatst. Alle leerlingen ontvangen na 17 april ook een brief van de middelbare school waar ze geplaatst zijn.

Als uiteindelijk blijkt dat de middelbare school niet kan bieden wat jij nodig hebt, helpen ze jou, je ouders en de basisschool met het zoeken naar een geschikte middelbare school die dat wel kan.

Worden er ook leerlingen willekeurig geplaatst op scholen die niet op hun voorkeurslijst staan?

Nee. Wanneer je in de loting en matching met je lotnummer aan de beurt bent en alle middelbare scholen op je voorkeurslijst al vol zijn, dan wordt er gekeken of je voldoende scholen hebt opgegeven om zeker te zijn van een plaatsing op een school van je lijst. Als je dat hebt gedaan, gaat de lotingscomputer eerst kijken op welke scholen/klassen van jouw lijst nog een leerling meer geplaatst kan worden. Lukt het niet om je door de lotingscomputer te plaatsen, dan wordt er in overleg met alle schoolbesturen een plek voor je gezocht.

Ik heb niet meegedaan met de loting en matching of ben niet tevreden met mijn plaatsing. Wat nu? 

Er zijn twee lotingrondes. Tijdens de eerste ronde kun je geplaatst zijn op een school die laag op je voorkeurslijst staat. Je kunt dan besluiten je terug te trekken om mee te doen aan de tweede ronde. In de tweede ronde doen de middelbare scholen mee waar op dat moment nog plaats is. In deze ronde doen ook leerlingen mee die in de eerste ronde niet meegedaan hebben. Je blijft op de reservelijst staan voor de scholen uit de eerste ronde als je je aanmeldt voor de tweede ronde.  

Om mee te doen aan de tweede ronde, moeten je ouders de volgende stappen nemen: 

Afmelden: Ben je al geplaatst in de eerste ronde, maar wil je toch meedoen aan de tweede ronde? Dan moet je je eerst afmelden (terugtrekken) bij de middelbare school waar je al geplaatst bent. Je ouders moeten hier dan een verklaring voor ondertekenen. De administratief medewerker van de betreffende school trekt de leerling terug uit het systeem van ELK. Na terugtrekking wordt het ouderportaal weer vrijgegeven en kan je een nieuwe voorkeurslijst invullen om aan te melden voor de tweede ronde. 

Oriënteren: Vanaf donderdag 6 april 15:30 uur staan hieronder de downloadlinks met nieuwe invulhulpen van middelbare scholen die op dat moment nog plek beschikbaar hebben. Voor elk basisschooladvies is een invulhulp van middelbare scholen beschikbaar. Je kunt je (met je ouders) oriënteren op deze scholen om opnieuw tot een voorkeurslijst te komen. 

Nieuwe voorkeurslijst maken: Je ouders loggen in op het ouderportaal van ELK via www.elkadam.nl met jullie bestaande account (ELK – nummer en wachtwoord). Je ouders vinden hier de invulhulp met de informatie over de capaciteit per school (dus hoeveel plekken per school nog beschikbaar zijn). Dus alleen de scholen die nog plek hebben staan op deze keuzelijst. Je kunt hier opnieuw een voorkeurslijst invullen. 

Aanmelden: Je ouders melden je digitaal aan tussen vrijdag 7 april tot en met dinsdag 11 april 2023 bij de nieuwe school van eerste voorkeur. 

Uitslag loting en matching afrondingsfase: Op donderdag 13 april om 15:30 uur wordt de uitslag van de tweede ronde van de loting en matching gepubliceerd in het ouderportaal. De link die je op donderdag 6 april hebt gebruikt, kan ook hiervoor gebruikt worden. 

5. Eindtoets

Tussen 17 en 21 april is de eindtoets. Wanneer je de eindtoets maakt, ben je waarschijnlijk al geplaatst op een middelbare school. Veel leerlingen doen deze toets. Je basisschool weet of je de eindtoets moet maken.

Meer informatie over de Eindtoets

Tussen 17 en 21 april

Eind mei krijg je de uitslag van de eindtoets en eventuele heroverweging schooladvies.

Eind mei

Veelgestelde vragen

Wat betekent de uitslag van de doorstroomtoets voor mijn basisschooladvies?

Als je een hogere score hebt behaald dan passend is bij het gegeven basisschooladvies, hebben jij en je ouders recht op een ’heroverweging’ van het basisschooladvies. Dit betekent dat jouw basisschool nog eens naar al jouw gegevens gaat kijken.

De basisschool is verplicht een gesprek over een mogelijke heroverweging te voeren, maar is niet verplicht het advies op te hogen. Als je basisschool besluit om een hoger advies te geven, noemen we dat bijstellen. Dit kan alleen omhoog, nooit naar beneden. Het eindoordeel over wat voor jou het beste soort onderwijs is, blijft bij de basisschool. In de meeste gevallen hou je je oorspronkelijke basisschooladvies: het advies is immers gebaseerd op alle gegevens en kennis van vorige leerjaren. In dit geval is je basisschool verplicht om redenen te geven voor deze keuze.

Als je ouders verwachten dat je de doorstroomtoets beter gaat maken dan het niveau van je voorlopig advies, moet je daar al rekening mee houden bij het bezoeken van de open dagen. Bezoek dan ook scholen die het hogere onderwijsniveau aanbieden.

Ik heb een opgehoogd advies. Wat nu?

De basisschool zal de uitslag van de eindtoets met jou en je ouders bespreken. Heb je de toets slecht gemaakt? Dat is jammer, maar het maakt voor je advies en plaatsing niet uit. Heb je de eindtoets juist heel goed gemaakt? Dan kijkt de school of het basisschooladvies dat je eerder hebt gehad wel juist was of misschien veranderd moet worden. Dat noemen we een opgehoogd advies.

Als je basisschooladvies naar boven wordt bijgesteld, bespreekt de basisschool met de middelbare school van plaatsing of jij daar geplaatst kan blijven.

Kan of wil je niet op je school van plaatsing blijven, dan oriënteer je je op de scholen in Amsterdam die nog beschikbare plekken hebben voor het nieuwe basisschooladvies. Je ouders melden je tussen dinsdag 6 juni 2023 en donderdag 8 juni 2023 aan op de andere school. Dat kan via het digitaal aanmelden of via de school zelf met het ELK-nummer. Je hoeft je niet terug te trekken. Op 13 juni 2023 communiceert de school de plaatsing direct aan jou en je ouders/verzorgers. Je ontvangt de dag erna ook een welkomstbrief per post. Indien je bent uitgeloot, kun je op de eerdere school van plaatsing blijven of nog een andere school met beschikbare plekken benaderen na 13 juni 2023. Nadat je bent geplaatst op de nieuwe school van voorkeur, melden je ouders dit aan de school van eerdere plaatsing en maken zij je inschrijving op je nieuwe school rond.

 

6. Kennismaking

Op 27 of 28 juni ga je naar de kennismakingsmiddag van je nieuwe school.

Meer informatie over de Kennismaking

27 of 28 juni

Veelgestelde vragen

Tot wanneer kan ik nog overstappen naar een andere school?

Jouw laatste schooldag voor de zomervakantie is de deadline waarop je nog kan overstappen naar een andere school die nog plek heeft. Als dit later gebeurt, is dit niet alleen onhandig voor de school, maar ook voor jezelf. Je mist dan de kennismakingsmiddag en misschien zelfs het introductieprogramma in de eerste week van het schooljaar.

Tips bij het kiezen van scholen voor je lijst

BEGIN OP TIJD

Voor je het weet is de online aanmelding al begonnen. Begin dus op tijd met je zoektocht. Check alvast bij oudere kinderen hoe zij hun middelbare school vinden of blader door deze gids.

BEZOEK OPEN DAGEN

Je krijgt dan een indruk van de sfeer binnen de school. En je kan vragen stellen. Neem de checklist uit de Keuzegids mee zodat je verschillende scholen kan vergelijken

CHECK DE WEBSITES VAN SCHOLEN

Kijk op de websites van de scholen die je aanspreken. Vaak vind je er filmpjes of blogs, zo vorm je een beeld van hoe het eraan toegaat op die school. De schoolgids van die school kan je dan natuurlijk ook bekijken.

De Keuzegids 2023

Download gratis

Ontdek welke scholen het beste bij jou passen!

Alle scholen in Amsterdam