Handige websites

Hieronder staat een overzicht van websites die je kunnen helpen bij het kiezen van een middelbare school.

schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/vo

Deze website is van de gemeente en hier vind je alle Amsterdamse middelbare scholen. Ook is er een zoekfunctie op de kaart en kun je zien wat de Onderwijsinspectie van de school vindt. Op de website kun je de afstand zien van de middelbare school naar je huis. Je kunt je favoriete scholen selecteren en een lijst maken.

 

oudersteunpunt020.nl

U kunt bij het Oudersteunpunt terecht met al uw vragen over passend onderwijs. Bij het Oudersteunpunt krijgt u onafhankelijk advies. Het Oudersteunpunt wordt uitgevoerd door OCO. Het is een initiatief van de samenwerkingsverbanden voor primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam-Diemen.

 

onderwijsconsument.nl

De Onderwijs Consumenten Organisatie (OCO) is een onafhankelijke organisatie die ouders en leerlingen gratis informatie en advies geeft over het Amsterdamse onderwijs. De website bevat een scholenzoeker waarin informatie is samengebracht uit verschillende bronnen (oa schoolgidsen, gegevens onderwijsinspectie, tevredenheids- en veiligheidsenquetes, zittenblijven, op- en afstroom). Iedere school heeft een webpagina die door de onafhankelijke redactie van OCO is ingevuld. De website bevat informatie over rechten en plichten van ouders en leerlingen. Leerlingen en hun ouders/verzorgers kunnen bij de telefonische helpdesk terecht voor hulp bij schoolkeuze, ondersteuning bij aanvragen voor de hardheidsclausule, tips voor het adviesgesprek met school, hulp bij klachten, of ondersteuning bij een bezwaarprocedure.

 

swvadam.nl

Het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Amsterdam-Diemen stuurt en helpt middelbare scholen bij het organiseren van goede ondersteuning voor iedere leerling. Hier vind je informatie over leerlingenzorg in het Amsterdamse voortgezet onderwijs, het praktijkonderwijs, leerwegondersteuning (vmbo), speciaal onderwijs, en informatie voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.

 

verenigingosvo.nl

OSVO is de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. OSVO maakt samen met de schoolbesturen in het basisonderwijs, de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs, stichting ELK en de gemeente Amsterdam elk jaar afspraken over het proces van de overstap van groep 8 naar de middelbare school. Zij leggen deze afspraken vast in de Amsterdamse Kernprocedure. Die kun je terugvinden op deze website.

 

scholenopdekaart.nl

Deze landelijke website helpt ouders en leerlingen uit groep 8 bij het zoeken naar een middelbare school. De informatie gaat uit van de gegevens van de Rijksoverheid en informatie van de scholen zelf. Je kunt op deze website middelbare scholen met elkaar vergelijken.

 

stichtingvsa.nl

Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) biedt een website met een actief ouderforum waarop ouders met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Ouders die zich zorgen maken over de aansluiting tussen vraag en aanbod van het onderwijs in Amsterdam kunnen hier terecht.

 

oudersonderwijs.nl

Ouders & Onderwijs zet zich landelijk in voor de belangen van ouders. Telefonisch en via de website kunnen ouders om advies vragen.

 

vanponaarvo.nl

Op deze website kun je meer lezen over de regels rond de overgang van leerlingen van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Je vindt er bijvoorbeeld informatie over het basisschooladvies en de doorstroomtoets.

 

minocw.nl

Dit is de website van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Hier is de wet- en regelgeving over het onderwijs te vinden, met informatie speciaal voor ouders.