Voor ouders

Ook voor u als ouder kan de overstap van uw kind naar de middelbare school best een overweldigende tijd zijn. Daarom geven we hieronder een aantal praktische tips en antwoord op veelgestelde vragen.

Tips voor ouders

1. Ga naar de leerkracht van uw kind als u iets niet begrijpt.
Weet die het ook niet? Vraag dan of hij/zij het voor u kan uitzoeken. Ook als u het ergens niet mee eens bent, kunt u dat bespreken met de leerkracht van uw kind.

2. Neem de checklist mee naar de open dagen en vul hem samen met uw kind in.

3. Ga samen met uw kind verschillende middelbare scholen bekijken.
Stel vragen en laat u uitleggen hoe zaken op de school geregeld zijn. Hieronder ziet u een vragenlijst die u hierbij kan helpen.

Algemeen

 • Is er een onderwijsconcept (montessori, dalton, vrije school)? Of is het een reguliere school?
 • Heeft de school een geloofsrichting of levensbeschouwing (bijvoorbeeld openbaar, humanistisch, christelijk of islamitisch)?
 • Is het een categorale middelbare school of een brede scholengemeenschap (belangrijk bij een dubbeladvies)?
 • Hoe worden de klassen samengesteld?
 • Hoeveel leerlingen zitten er op deze school?
 • Hoelang duurt de brugklasperiode?
 • Welke leerwegen en welke beroepsgerichte profielen biedt de school voor vmbo aan?
 • Hoe ziet het lesrooster eruit? Zijn er dubbele uren voor bepaalde vakken? Is er een maximumaantal vakken per dag?
 • Biedt de school extra vakken aan (bijvoorbeeld extra taal, techniek of sport)?
 • Heeft de school bijzondere profielklassen (sport, tweetalig onderwijs, cultuur, gymnasium of technasium)?
 • Is er een intake nodig, en zo ja, doe je die dan voor of na de loting en matching?
 • Kun je eindexamen doen in bijzondere vakken?
 • Kunnen leerlingen zonder van school te wisselen naar een hoger of lager niveau?
 • Kunnen leerlingen blijven zitten? Wat zijn hierbij de regels?
 • Hoe is de opvang geregeld als er lessen uitvallen?
 • Hoeveel tijd besteden de meeste leerlingen aan hun huiswerk?
 • Waarin onderscheidt deze school zich van de andere middelbare scholen?
 • Gebruikt de school tijdens de lessen computers, laptops of iPads?
 • Kun je je cijfers, het rooster en het huiswerk online bekijken?
 • Hoe ver weg is de school? En is de school goed bereikbaar met de fiets of het openbaar vervoer?

Contact met ouders

 • Hoe vaak worden ouders over de resultaten van hun kind geïnformeerd?
 • Wanneer en hoe worden ouders geïnformeerd als hun kind misschien blijft zitten, of naar een ander niveau moet?
 • Wanneer en hoe worden ouders geïnformeerd bij verzuim, pesten, slechte leerresultaten enzovoort?
 • Gebruikt de school hulp van ouders?

De sfeer op school

 • Wordt er iets gedaan aan geloofs- en/of levensovertuigingen?
 • Wat wordt er gedaan tegen pesten? En spijbelen?
 • Hoeveel leerlingen telt de school?
 • Hoe is het schoolgebouw? Is de huisvesting permanent of tijdelijk?

Ondersteuning

 • Welke ondersteuning is er voor leerlingen die dat nodig hebben, bijvoorbeeld bij dyslexie,
  dyscalculie of hoogbegaafdheid? Wat houdt deze ondersteuning precies in?
 • Is er huiswerkbegeleiding? Zo ja, hoe is die georganiseerd?
 • Maak samen met uw kind een lijst met plus- en minpunten van de middelbare scholen en bespreek die samen.
 • Er is altijd een kans dat uw kind niet op de school van eerste voorkeur wordt geplaatst. Zorg er daarom voor dat uw kind alleen scholen op de voorkeurslijst zet waar hij of zij naartoe zou willen.
 • Kent u ouders met leerlingen die al op de middelbare school zitten waar uw kind ook graag heen wil? Vraag wat ze van de school vinden.
 • Twijfelt u over het advies dat de basisschool heeft gegeven, heeft uw kind een dubbeladvies, of denkt u dat uw kind in de loop van de middelbare schoolperiode misschien een hoger niveau aankan? Kies dan voor een brede scholengemeenschap. In de brugklas kan dan worden gekeken welke schoolsoort het beste bij uw kind past en of hij/zij eventueel kan opstromen naar een hoger niveau.
 • Heeft u uw kind aangemeld bij een middelbare school? Vertel de school dan ook belangrijke bijzonderheden over uw kind, bijvoorbeeld dat uw kind een dyslexieverklaring heeft. Heeft uw kind (leer)problemen of heeft u zelf onderzoek laten doen? Ook dat wil de middelbare school graag weten.
 • Zijn er speciale medische of sociale omstandigheden waardoor u een beroep wilt doen op de hardheidsclausule (link naar uitleg hardheidsclausule)? Bespreek dit dan zo vroeg mogelijk vóór de aanmelding van uw kind. De middelbare school beslist of uw kind op basis van de hardheidsclausule misschien direct geplaatst kan worden.
 • Elke middelbare school heeft een schoolgids. Daarin staan de uitgangspunten van de school, de lestijden, speciale programma’s, de vrijwillige ouderbijdrage en nog veel meer informatie.
 • U kunt voor onafhankelijke informatie en advies contact opnemen met de helpdesk van OCO op info@onderwijsconsument.nl.

 

Vragen over de overstap?

Ga vooral in gesprek met de basisschool van uw kind als u vragen heeft over het basisschooladvies, over de onderbouwing, of als u het ergens niet mee eens bent. Heeft u vragen over de rol van de eindtoets? Stel ze aan de leerkracht van uw kind. U kunt voor onafhankelijke informatie en advies ook contact opnemen met de helpdesk van OCO op info@onderwijsconsument.nl.

De digitale keuzegids middelbare school Amsterdam

Download beschikbaar in november

Ontdek welke scholen het beste bij jou passen!

Alle scholen in Amsterdam

Veelgestelde vragen

Wat kunnen mijn ouders doen als ze het niet eens zijn met het basisschooladvies?

Het basisschooladvies is leidend en bindend. Dit wordt vastgesteld door de basisschool. Als je ouders het niet eens zijn met het advies, kunnen ze een gesprek aanvragen bij je leerkracht en/of de directie van de basisschool. De basisschool geeft dan meer uitleg over het basisschooladvies. Als de school en je ouders er niet uitkomen neemt de school in het oki-doc op dat je ouders/verzorgers het niet eens zijn met het advies. Ook kunnen je ouders een bezwaar of klacht indienen bij het bestuur van je basisschool. 

Wat betekent leerwegondersteuning vmbo voor een leerling?

Op scholen die leerwegondersteuning vmbo aanbieden zijn de klassen kleiner en er is meer aandacht en tijd om taal en rekenen bij te spijkeren. Op scholen die geen leerwegondersteuning aanbieden is minder tijd voor het bijspijkeren van achterstanden, bijvoorbeeld vanwege het geboden onderwijsconcept of het grote aantal andere vakken (scholen met een kunst – of sportprofiel).

Wat moet ik doen als er een fout in de gegevens van mijn kind staat?

De basisschool kan de gegevens van de leerlingen aanpassen in ELK (het basissysteem rondom de overstap van de basisschool naar de middelbare school). Als ouder kun je dus bij hen terecht voor eventuele wijzigingen. Zelf contact opnemen met de ELK-helpdesk of de gemeente Amsterdam heeft helaas geen zin. Zij kunnen (wegens privacyredenen) geen gegevens inzien en aanpassen.

Hoe werkt de Centrale Loting en Matching?

Begin april 2024 is de loting en matching en deze gaat als volgt:

 • Elke leerling krijgt een lotnummer toegewezen door de computer. Hierbij is een notaris aanwezig.
 • In volgorde van het lotnummer krijgen alle leerlingen een plaats op een middelbare school. Dus als het lotnummer van uw kind aan de beurt is, kijkt het systeem of de middelbare school bovenaan de voorkeurslijst van uw kind, plek heeft.
 • Is die middelbare school al vol, dan kijkt het systeem naar de tweede voorkeur en als die vol is naar de derde voorkeur enzovoort.
 • Wanneer uw kind een plek heeft, dan gaat het systeem door met de leerling met het volgende lotnummer.

Op deze manier plaatsen we alle leerlingen in volgorde van hun lotnummer op de middelbare school die het hoogst op hun voorkeurslijst staat en nog plek heeft op het moment dat zij aan de beurt zijn.

Ik heb niet meegedaan met de loting en matching of ben niet tevreden met mijn plaatsing. Wat nu? 

Er zijn twee lotingrondes. Tijdens de eerste ronde kun je geplaatst zijn op een school die laag op je voorkeurslijst staat. Je kunt dan besluiten je terug te trekken om mee te doen aan de tweede ronde. In de tweede ronde doen de middelbare scholen mee waar op dat moment nog plaats is. In deze ronde doen ook leerlingen mee die in de eerste ronde niet meegedaan hebben. Je blijft op de reservelijst staan voor de scholen uit de eerste ronde als je je aanmeldt voor de tweede ronde.  

Om mee te doen aan de tweede ronde, moeten je ouders de volgende stappen nemen: 

Afmelden: Ben je al geplaatst in de eerste ronde, maar wil je toch meedoen aan de tweede ronde? Dan moet je je eerst afmelden (terugtrekken) bij de middelbare school waar je al geplaatst bent. Je ouders moeten hier dan een verklaring voor ondertekenen. De administratief medewerker van de betreffende school trekt de leerling terug uit het systeem van ELK. Na terugtrekking wordt het ouderportaal weer vrijgegeven en kan je een nieuwe voorkeurslijst invullen om aan te melden voor de tweede ronde. 

Oriënteren: Op deze website komt na de lotingsuitslag een overzicht van scholen die op dat moment nog plek beschikbaar hebben. Voor elk basisschooladvies is een apart overzicht van middelbare scholen beschikbaar. Je kunt je (met je ouders) oriënteren op deze scholen.

Nieuwe voorkeurslijst maken: Je ouders loggen in op het ouderportaal van ELK via www.elkadam.nl met jullie bestaande account (ELK – nummer en wachtwoord). Je ouders vinden hier de invulhulp met de informatie over de capaciteit per school (dus hoeveel plekken per school nog beschikbaar zijn). Dus alleen de scholen die nog plek hebben staan op deze keuzelijst. Je kunt hier opnieuw een voorkeurslijst invullen. 

Aanmelden: Je ouders melden je digitaal aan bij de nieuwe school van eerste voorkeur. 

Uitslag loting en matching afrondingsfase: De uitslag van de tweede ronde van de loting en matching wordt gepubliceerd in het ouderportaal. De link die je op donderdag 17 april hebt gebruikt, kan ook hiervoor gebruikt worden. 

Wat kan ik doen als ik de schoolkosten niet kan betalen?

In Nederland ontvangen scholen voor (speciaal) basisonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs geld van de rijksoverheid om onderwijs te organiseren. Alleen privéscholen ontvangen geen bekostiging. Sinds 2008 zijn schoolboeken gratis, particulier onderwijs uitgezonderd. Maar voor sommige kosten mogen scholen onder bepaalde voorwaarden een vrijwillige ouderbijdrage vragen en sommige kosten moeten ouders zelf betalen. Extra activiteiten waar scholen een vrijwillige ouderbijdrage voor mogen vragen zijn:

 • kerstdiner, paasviering en sinterklaas
 • excursie
 • schoolreis
 • sportdag
 • schoolkamp
 • bijles, huiswerkbegeleiding, examentraining
 • profielklassen zoals technasium, tweetalig onderwijs (tto), hbo-vooropleiding voor toptalent dans of muziek (DaMu)
 • borg schoolboeken

Sommige scholen vragen één bedrag per jaar, andere scholen vragen per activiteit een bijdrage aan de ouders.

De gemeente Amsterdam keert in sommige gevallen hiervoor een scholierenvergoeding uit. Hiervoor komen ouders met een laag inkomen in aanmerking. Per schooljaar is voor elk kind een maximumbedrag beschikbaar. De vergoeding is te gebruiken om schoolspullen, schoolreisjes of de vrijwillige ouderbijdrage mee te betalen.

De scholierenvergoeding vraagt u zelf aan via de gemeente Amsterdam. U krijgt het bedrag niet zomaar op uw rekening. U bewaart de bonnetjes en vraagt online of via een formulier het geld terug. Dit kan u doen totdat het maximumbedrag is bereikt. Het bedrag wordt dan op uw bankrekening gestort.

Waar kan ik met een vraag terecht?

Via servicedesk.ouders@elkadam.nl. Het is handig om het ELK-leerlingnummer bij de hand te hebben of te vermelden in uw e-mail. Dit ELK-nummer staat vermeld in de e-mail die u eind februari/begin maart ontvangt voor de aanmelding. 

Ook de middelbare scholen streven ernaar om leerlingen zo snel mogelijk zekerheid te bieden en informeren basisscholen en ouders bij de overstap naar het voortgezet onderwijs: 

Het basisschooladvies 

Als ouders bezwaar hebben tegen het proces van de totstandkoming van het basisschooladvies en/of het basisschooladvies zelf, kan een klacht worden ingediend bij het bestuur van de desbetreffende basisschool. Doe dit alleen als het niet lukt om hier met de professionals van de basisschool uit te komen. Zie daarvoor ook de klachtenregeling van het bestuur van de basisschool. 

Vragen over passend onderwijs 

Ouders die vragen hebben over het plaatsingsaanbod op een middelbare school en de extra ondersteuningsbehoefte van de leerling, kunnen contact opnemen met de desbetreffende middelbare school om nader kennis te maken. Samen kan dan worden gekeken of het onderwijsaanbod aansluit op de persoonlijke kenmerken van de leerling en of er misschien extra hulp of ondersteuning nodig is. 

Algemene procedure 

Opmerkingen en suggesties over de procedure van de Loting en Matching als zodanig kunnen worden gestuurd naar OSVO (povo@verenigingosvo.nl). Deze opmerkingen worden meegenomen bij de evaluatie van de procedure voor het volgende jaar. Voor vragen over bezwaren (waaronder ook bijzondere verzoeken) en klachten verwijzen wij u ook door naar OCO, een instantie voor onafhankelijke ondersteuning voor ouders: Onderwijsconsument.nl / (020) 330 63 20. 

 

Bij bezwaren 

Als de (uitkomst van de) matching bij ouders/wettelijk vertegenwoordigers leidt tot bezwaren kunnen ouders/wettelijk vertegenwoordigers deze kenbaar maken. De bezwaarprocedure is beperkt tot bezwaren tegen de uitkomst van de matching en geldt niet voor klachten over de Kernprocedure. 

Er is een onafhankelijke toetsingscommissie die de volgende opdracht heeft t.a.v. een bezwaar: 

 1. het adviseren van het OSVO en de VO-besturen over de omgang met bezwaren;  
 1. het daartoe zo nodig namens hen horen van de wettelijke verzorgers/leerling en eventueel wederhoor van de betrokken VO-besturen;  
 1. het vervolgens uitbrengen van een advies aan de direct betrokken VO-besturen. 

 

Bij de indiening van een bezwaar kan gebruik worden gemaakt van het door OSVO, namens de VO-besturen, opgesteld formulier: 

Reglement en formulier voor de bezwaarprocedure 

De bezwaar-/ klachtenprocedure kan parallel lopen aan de deelname aan de afrondingsfase. 

Meer antwoorden en informatie