Voor ouders

Ook voor u als ouder kan de overstap van uw kind naar de middelbare school best een overweldigende tijd zijn. Daarom geven we hieronder een aantal praktische tips en antwoord op veelgestelde vragen.

Tips voor ouders

1. Ga naar de leerkracht van uw kind als u iets niet begrijpt.
Weet die het ook niet? Vraag dan of hij/zij het voor u kan uitzoeken. Ook als u het ergens niet mee eens bent, kunt u dat bespreken met de leerkracht van uw kind.

2. Neem de checklist mee naar de open dagen en vul hem samen met uw kind in.

3. Ga samen met uw kind verschillende middelbare scholen bekijken.
Stel vragen en laat u uitleggen hoe zaken op de school geregeld zijn. Hieronder ziet u een vragenlijst die u hierbij kan helpen.

Algemeen

 • Is er een onderwijsconcept (montessori, dalton, vrije school)? Of is het een reguliere school?
 • Heeft de school een geloofsrichting of levensbeschouwing (bijvoorbeeld openbaar, humanistisch, christelijk of islamitisch)?
 • Is het een categorale middelbare school of een brede scholengemeenschap (belangrijk bij een dubbeladvies)?
 • Hoe worden de klassen samengesteld?
 • Hoeveel leerlingen zitten er op deze school?
 • Hoelang duurt de brugklasperiode?
 • Welke leerwegen en welke beroepsgerichte profielen biedt de school voor vmbo aan?
 • Hoe ziet het lesrooster eruit? Zijn er dubbele uren voor bepaalde vakken? Is er een maximumaantal vakken per dag?
 • Biedt de school extra vakken aan (bijvoorbeeld extra taal, techniek of sport)?
 • Heeft de school bijzondere profielklassen (sport, tweetalig onderwijs, cultuur, gymnasium of technasium)?
 • Is er een intake nodig, en zo ja, doe je die dan voor of na de loting en matching?
 • Kun je eindexamen doen in bijzondere vakken?
 • Kunnen leerlingen zonder van school te wisselen naar een hoger of lager niveau?
 • Kunnen leerlingen blijven zitten? Wat zijn hierbij de regels?
 • Hoe is de opvang geregeld als er lessen uitvallen?
 • Hoeveel tijd besteden de meeste leerlingen aan hun huiswerk?
 • Waarin onderscheidt deze school zich van de andere middelbare scholen?
 • Gebruikt de school tijdens de lessen computers, laptops of iPads?
 • Kun je je cijfers, het rooster en het huiswerk online bekijken?
 • Hoe ver weg is de school? En is de school goed bereikbaar met de fiets of het openbaar vervoer?

Contact met ouders

 • Hoe vaak worden ouders over de resultaten van hun kind geïnformeerd?
 • Wanneer en hoe worden ouders geïnformeerd als hun kind misschien blijft zitten, of naar een ander niveau moet?
 • Wanneer en hoe worden ouders geïnformeerd bij verzuim, pesten, slechte leerresultaten enzovoort?
 • Gebruikt de school hulp van ouders?

De sfeer op school

 • Wordt er iets gedaan aan geloofs- en/of levensovertuigingen?
 • Wat wordt er gedaan tegen pesten? En spijbelen?
 • Hoeveel leerlingen telt de school?
 • Hoe is het schoolgebouw? Is de huisvesting permanent of tijdelijk?

Ondersteuning

 • Welke ondersteuning is er voor leerlingen die dat nodig hebben, bijvoorbeeld bij dyslexie,
  dyscalculie of hoogbegaafdheid? Wat houdt deze ondersteuning precies in?
 • Is er huiswerkbegeleiding? Zo ja, hoe is die georganiseerd?
 • Maak samen met uw kind een lijst met plus- en minpunten van de middelbare scholen en bespreek die samen.
 • Er is altijd een kans dat uw kind niet op de school van eerste voorkeur wordt geplaatst. Zorg er daarom voor dat uw kind alleen scholen op de voorkeurslijst zet waar hij of zij naartoe zou willen.
 • Kent u ouders met leerlingen die al op de middelbare school zitten waar uw kind ook graag heen wil? Vraag wat ze van de school vinden.
 • Twijfelt u over het advies dat de basisschool heeft gegeven, heeft uw kind een dubbeladvies, of denkt u dat uw kind in de loop van de middelbare schoolperiode misschien een hoger niveau aankan? Kies dan voor een brede scholengemeenschap. In de brugklas kan dan worden gekeken welke schoolsoort het beste bij uw kind past en of hij/zij eventueel kan opstromen naar een hoger niveau.
 • Heeft u uw kind aangemeld bij een middelbare school? Vertel de school dan ook belangrijke bijzonderheden over uw kind, bijvoorbeeld dat uw kind een dyslexieverklaring heeft. Heeft uw kind (leer)problemen of heeft u zelf onderzoek laten doen? Ook dat wil de middelbare school graag weten.
 • Zijn er speciale medische of sociale omstandigheden waardoor u een beroep wilt doen op de hardheidsclausule (link naar uitleg hardheidsclausule)? Bespreek dit dan zo vroeg mogelijk vóór de aanmelding van uw kind. De middelbare school beslist of uw kind op basis van de hardheidsclausule misschien direct geplaatst kan worden.
 • Elke middelbare school heeft een schoolgids. Daarin staan de uitgangspunten van de school, de lestijden, speciale programma’s, de vrijwillige ouderbijdrage en nog veel meer informatie.
 • U kunt voor onafhankelijke informatie en advies contact opnemen met de helpdesk van OCO op info@onderwijsconsument.nl.

 

Vragen over de overstap?

Ga vooral in gesprek met de basisschool van uw kind als u vragen heeft over het basisschooladvies, over de onderbouwing, of als u het ergens niet mee eens bent. Heeft u vragen over de rol van de eindtoets? Stel ze aan de leerkracht van uw kind. U kunt voor onafhankelijke informatie en advies ook contact opnemen met de helpdesk van OCO op info@onderwijsconsument.nl.

De digitale keuzegids middelbare school Amsterdam

Download beschikbaar in november

Ontdek welke scholen het beste bij jou passen!

Alle scholen in Amsterdam

Veelgestelde vragen

Wat kunnen mijn ouders doen als ze het niet eens zijn met het basisschooladvies?

Wat betekent leerwegondersteuning vmbo voor een leerling?

Wat moet ik doen als er een fout in de gegevens van mijn kind staat?

Hoe werkt de Centrale Loting en Matching?

Ik heb niet meegedaan met de loting en matching of ben niet tevreden met mijn plaatsing. Wat nu? 

Wat kan ik doen als ik de schoolkosten niet kan betalen?

Waar kan ik met een vraag terecht?

Waar kan ik terecht met andere vragen of als ik onafhankelijk advies wil?

Meer antwoorden en informatie