Stap 6. Plaatsing

De leerlingen die meedoen aan de loting en matching krijgen een plaatsingsaanbod. Zij horen op 17 april welke middelbare school een plek voor hen heeft.

Plaatsing zonder deelname aan de loting en matching

De volgende leerlingen doen niet mee aan de loting en matching. Zij horen van de middelbare school waar ze zich hebben aangemeld of ze een plek kunnen krijgen.

 • leerlingen met basisschooladvies Kopklas
 • leerlingen met basisschooladvies praktijkonderwijs
 • leerlingen met het basisschooladvies tussenvoorziening
 • leerlingen die naar een middelbare school voor speciaal onderwijs gaan

Plaatsing na deelname aan de loting en matching

Leerlingen met de volgende basisschooladviezen doen mee aan de loting en matching voor een plek op een middelbare school:

 • vmbo-basis
 • vmbo-basis/kader
 • vmbo-kader
 • vmbo-theoretisch
 • vmbo-theoretisch/havo
 • havo
 • havo/vwo
 • vwo (atheneum en gymnasium)

Middelbare scholen controleren de aanmeldingen

Na de centrale aanmeldingsperiode controleren de middelbare scholen de aanmeldingen. Hierbij checkt de middelbare school of al je gegevens passen bij je basisschooladvies. Dit doen ze door in je oki-doc te kijken. Als de middelbare school vragen heeft, neemt die contact op met je basisschool. Uiterlijk 9 april hebben de middelbare scholen dit voor alle leerlingen gedaan.

Hoe werkt de loting en matching?

Als de voorkeurslijsten van alle leerlingen bekend zijn, gaat de loting en matching als volgt:

 1. Elke leerling krijgt een lotnummer toegewezen door de computer. Hierbij is een notaris aanwezig.
 2. In volgorde van het lotnummer krijgen alle leerlingen een plaats op een middelbare school. Dus als jouw lotnummer aan de beurt is, kijkt het systeem of de middelbare school bovenaan jouw voorkeurslijst plek heeft.
 3. Is die middelbare school al vol, dan kijkt het systeem naar de tweede voorkeur en als die vol is naar de derde voorkeur enzovoorts.
 4. Wanneer je een plek hebt, dan gaat het systeem door met de leerling met het volgende lotnummer.
 5. Op deze manier plaatsen we alle leerlingen in volgorde van hun lotnummer op de middelbare school die het hoogst op hun voorkeurslijst staat en nog plek heeft op het moment dat zij aan de beurt zijn.

Bericht over plaatsing, het ouderportaal

Op 17 april hoor je via het ouderportaal welke middelbare school een plaats voor je heeft gereserveerd door de loting en matching. Vooraf krijgen je ouders inloggegevens voor het ouderportaal. Alle leerlingen en ouders kunnen tegelijk inloggen, zodat iedereen op hetzelfde moment de uitkomst van de loting en matching weet.

In het ouderportaal staat de middelbare school die een plaats voor je heeft gereserveerd, je lotnummer en eventueel je positie op de reservelijst als je niet op je school van eerste voorkeur bent geplaatst.

Als uiteindelijk blijkt dat de middelbare school niet kan bieden wat jij nodig hebt, helpen ze jou, je ouders en de basisschool met het zoeken naar een middelbare school die dat wel kan.

Als je geplaatst bent op een school, krijg je een uitnodiging voor de kennismakingsmiddag op 25 of 26 juni. Op deze middag kun je kennismaken met je medeleerlingen en de mentor. Hierdoor raak je snel gewend op je nieuwe school.

Reservelijsten

Elke leerling die lager dan zijn of haar eerste voorkeur is geplaatst, staat op de reservelijst van de middelbare school waar hij of zij liever heen was gegaan. Dus als jij bijvoorbeeld bij jouw vierde voorkeur terecht bent gekomen, dan sta je bij voorkeursschool 1, 2 en 3 op de reservelijst. Op de reservelijsten staan de leerlingen die deze middelbare school (of profielklas van een middelbare school) als eerste voorkeur hadden opgegeven bovenaan. Zijn er meer leerlingen op de reservelijst van wie deze school de eerste voorkeur was, dan staan zij op volgorde van lotnummer op de reservelijst. De leerlingen met een hoog lotnummer komen hier bovenaan de lijst en leerlingen met een laag lotnummer komen onderaan de lijst. Daarna komen de leerlingen aan de beurt voor wie de middelbare school (of profielklas) de tweede voorkeur was, eveneens gesorteerd op lotnummer, enzovoort.

Als er een plaats vrijkomt op een van die middelbare scholen en jij staat bovenaan de reservelijst, neemt die school contact met je op. Ze vragen je dan of je gebruik wilt maken van die plek. Het is dan aan jou en je ouders om te beslissen of je alsnog naar die andere middelbare school wilt. De reservelijstenzijn geldig tot en met de laatste schooldag (voor de leerlingen) vóór de zomervakantie.

Plaatsing in een profielklas

Als door de loting en matching een plaats voor je is gereserveerd in een profielklas van een middelbare school, bekijkt de school daarna of het profiel bij je past. Vaak gebeurt dat met een test of een intakegesprek op de school. Als de school vaststelt dat het profiel niet bij je past, krijg je een plaats in een ‘gewone’ klas op die school.

Enkele middelbare scholen hebben alleen maar klassen met een speciaal profiel. Bij afwijzing krijg je dan een plaats op een andere middelbare school aangeboden van het schoolbestuur waar die school onder valt.

Tweede lotingsronde

Als het niet is gelukt je aan te melden tijdens de centrale aanmeldingsperiode voor de eerste ronde loting en matching, krijg je de kans om je aan te melden voor de tweede ronde loting en matching. Je kunt je dan alleen nog tussen 17 april 16.00 uur en 22 april 17.00 uur digitaal aanmelden op middelbare scholen die op dat moment nog plaats hebben. Je kunt ook meedoen aan de tweede ronde als je niet tevreden bent met je plaatsing in de eerste ronde.