Kan ik mij nog aanmelden nadat de loting en matching al is geweest?

Als je niet mee hebt kunnen doen aan de loting en matching kan je je ook nog eind mei aanmelden voor een Amsterdamse middelbare school. Half mei zijn op deze site lijsten te vinden met de middelbare scholen waar leerlingen zich nog kunnen aanmelden. Je ouders benaderen de betreffende middelbare school rechtstreeks.  

Als je naar het VSO, een tussenvoorziening of een school voor praktijkonderwijs gaat, mag je je op elk moment nog daar aanmelden. Neem in die gevallen altijd contact op met de school.