Categorale school

Een categorale school is een middelbare school met maar één schoolsoort, bijvoorbeeld alleen havo. Dit in tegenstelling tot een scholengemeenschap met verschillende schoolsoorten.