Centrale Loting en Matching

Midden april 2024 is de loting en matching en deze gaat als volgt:

  1. Elke leerling krijgt een lotnummer toegewezen door de computer. Hierbij is een notaris aanwezig.
  2. In volgorde van het lotnummer worden alle leerlingen geplaatst. Dus als jouw lotnummer aan de beurt is, wordt er gekeken of de middelbare school, die bovenaan je voorkeurslijst staat, plek heeft.
  3. Is die middelbare school al vol, dan wordt gekeken naar je tweede voorkeur, en als die vol is naar je derde voorkeur enzovoort.
  4. Als jij een plek hebt, dan gaat het centrale systeem door met de leerling met het volgende lotnummer.

Op deze manier wordt geprobeerd alle leerlingen in volgorde van hun lotnummer te plaatsen op de middelbare school die het hoogst op hun voorkeurslijst staat en nog plek heeft op het moment dat zij aan de beurt zijn.