De Kernprocedure

Wat is de Kernprocedure?

Ieder jaar stappen er in Amsterdam ruim achtduizend leerlingen van de basisschool over naar het voortgezet onderwijs. Ze komen van ruim driehonderd basisscholen en verspreiden zich over ongeveer tachtig scholen voor voortgezet onderwijs (middelbare scholen): daar ben jij er één van! Om deze overstap soepel voor je te laten verlopen, hebben de Amsterdamse scholen en de gemeente afspraken gemaakt. Deze afspraken staan in de ‘Kernprocedure’.
Meer over de Kernprocedure 

Voor wie geldt de Kernprocedure?

De Kernprocedure geldt voor alle leerlingen die de overstap maken van de basisschool naar een school voor voortgezet onderwijs in Amsterdam.

 

Wat is het doel van de Kernprocedure?

In de Kernprocedure staan vier doelen:

  1. Zo goed mogelijke advisering van de basisschool. Een goed basisschooladvies is belangrijk. Dit advies is bepalend bij de toelating tot het voortgezet onderwijs. Een leerling dient terecht te komen op een middelbare school met het onderwijs dat het beste aansluit op de mogelijkheden, ambitie en verdere opleidings- en beroepswensen van de leerling.
  2. Correcte behandeling van de aanmelding door de middelbare-school. De middelbare school behandelt elke aangemelde, of door de Centrale Loting en Matching geplaatste leerling, zorgvuldig. Naast de procedurele check op het basisschooladvies en de volledige en corresponderende onderbouwing hiervan, wordt elke leerling met diens eventuele ondersteuningsvraag op een correcte manier behandeld om tot een definitieve plaatsing te komen op een passende middelbare school.
  3. Transparant proces van schoolkeuze, aanmelding en plaatsingVoor ouders en leerlingen wil dat zeggen dat zij duidelijke informatie krijgen over het samenstellen van de voorkeurslijst en het toelatingsbeleid op de middelbare scholen. Basisscholen en middelbare scholen weten welke procedures zijn afgesproken en houden zich hieraan.
  4. Verzameling van gegevens rondom de schoolkeuzeELK verschaft aan verschillende partijen gegevens rondom het keuzeproces, om hiermee gedegen te evalueren, bijstellen en eventueel verantwoorden. Ook kunnen de gezamenlijke bestuurlijke partijen stedelijk beleid formuleren, evalueren en waar nodig aanpassen.