Dubbeladvies

Alle leerlingen in groep 8 van een Amsterdamse basisschool krijgen in maart een definitief schooladvies. Voor de meeste leerlingen is dat een enkelvoudig advies, zoals vmbo-kader of havo. Sommige leerlingen krijgen een dubbeladvies, dus voor twee niveaus. Bijvoorbeeld: basis/kader, vmbo-t/havo en havo/vwo. Als jij zo’n dubbeladvies hebt, dan kun je tijdens het aanmelden bij sommige scholen aangeven dat je in een klas wilt, die werkt op het hogere niveau van je dubbeladvies. Er zijn hierbij een paar voorwaarden:

  • De school biedt het hogere niveau van je dubbeladvies aan
  • Het is een plek binnen de aantal plekken die de school beschikbaar heeft
  • De school is geen ‘categorale school’ (een school die maar één niveau aanbiedt, bijv. alleen havo)
  • LET OP! Geen garantie op plaatsing op het hogere niveau

Als je een dubbeladvies hebt en graag naar een klas wilt op het hogere niveau van jouw dubbeladvies, heb je geen garantie dat je ook zo’n plek krijgt op de school waar je bent geplaatst. Er kunnen bijv. onvoldoende aanmeldingen voor die klas zijn, of juist te veel. Dan krijg je op die school een plek op het niveau van je dubbeladvies. Na het eerste brugklasjaar kun je bij goede resultaten uiteraard doorstromen naar het hogere niveau van je basisschooladvies. Het is dus goed om te kijken of de school dit niveau ook aanbiedt in latere schooljaren.