Hardheidsclausule

Een middelbare school mag een klein aantal leerlingen direct plaatsen op grond van zwaarwegende persoonlijke kenmerken, een gezondheidssituatie en/of de thuissituatie. In zo’n situatie is het voor de leerling noodzakelijk om naar die middelbare school te gaan. Dit is de zogenoemde hardheidsclausule. Als jij, je ouders of de basisschool denken dat je daarvoor in aanmerking komt, moeten je ouders dit vóór aanvang van de aanmeldingsperiode, namelijk vóór 20 februari 2023, aanvragen en bespreken met de middelbare school van eerste voorkeur. Je ouders moeten goede redenen kunnen geven waarom jullie denken dat je hiervoor in aanmerking komt. De middelbare school beslist of je in aanmerking komt voor directe plaatsing via de hardheidsclausule. Uiterlijk 22 februari 2023 wordt de uitslag door de school aan jou en je ouders bekendgemaakt. Indien de middelbare school positief beslist tot directe plaatsing op basis van de hardheidsclausule, dan moet alsnog tijdens de aanmeldingsperiode een voorkeurslijst worden ingevuld waarbij de middelbare school die de hardheidsclausule heeft toegekend, als eerste op je voorkeurslijst wordt geplaatst.

LET OP: Als je geen directe plaatsing via de hardheidsclausule hebt voor 22 februari, moet je je regulier aanmelden met een voorkeurslijst. Denk er ook aan dat je ouders maar bij één school een verzoek tot het toekennen van de hardheidsclausule mogen indienen. Het gaat tenslotte om de plaatsing op die ene specifieke middelbare school.