Hoe en wanneer komt het basisschooladvies tot stand?

Eind groep 7 hebben jij en je ouders een doorstroomgesprek voortgezet onderwijs gevoerd met je juf of meester. In januari krijg je in groep 8 een voorlopig schooladvies. De basisschool legt jou en je ouders/verzorgers in een persoonlijk gesprek uit waarom zij jou dat advies geven. Daarbij krijgen jullie ook een kopie van het oki-doc (onderwijskundig informatiedocument) met je cijfers, scores en werkhouding. Tussen 5 en 9 februari maken alle groep 8 leerlingen de doorstroomtoets. De uitslag van deze toets en daarmee je definitieve schooladvies ontvang je uiterlijk op 24 maart.