Hoe werkt het digitaal aanmelden voor de loting en matching?

Voordat je naar naar de middelbare school kunt, moeten je ouders je eerst aanmelden. Bekijk hier een instructiefilmpje voor het digitaal aanmelden.

Hier lezen jullie hoe de aanmelding verloopt.

  1. Maak een account aan
   Begin maart 2023 ontvangen je ouders via de basisschool een e-mail van noreply@elkadam.nl met inloggegevens voor het ELK ouderportaal.
  2. Controleer de gegevens
   Na het inloggen zien je ouders jouw gegevens  en daarna de contactgegevens. Controleer of alle gegevens kloppen.
  3. Scholenoverzicht
   Op de invulhulp in het ouderportaal zie je een scholenoverzicht; daar staan de scholen die passen bij jouw schooladvies. Afhankelijk van het advies moet je vier, zes of twaalf scholen invullen. Doe dit in de volgorde van voorkeur.
  4. Vul de rest van het aanmeldingsformulier in
   Ga door totdat je het aanmeldingsformulier volledig hebt ingevuld en de lijst met scholen compleet is.
   Is er een voorrangsregel? Vink deze dan aan.
   Is er een dubbeladvies? Vink aan of uw kind op het hoogste niveau geplaatst wil worden.
  5. Controleer en bevestig
   Controleer of het aanmeldingsformulier met scholen klopt. Bevestig de aanmelding. Na de definitieve aanmelding kun je niets meer wijzigen.

>> Lukt het niet om uw kind digitaal aan te melden? Vraag dan de leerkracht van groep 8 om hulp.

Let op: Digitaal aanmelden geldt niet voor de Kopklas, Voortgezet Speciaal Onderwijs, Tussenvoorziening, Praktijkonderwijs en Internationale Schakelklassen. Dit verloopt via de school waar uw kind naartoe gaat. Bij vragen kunt u terecht bij de basisschool van uw kind.