Hoe werkt het digitaal aanmelden?

Voordat je naar naar de middelbare school kunt, moeten je ouders je eerst aanmelden.

Hier lezen jullie hoe de aanmelding verloopt.

  1. Maak een account aan
   Half maart 2024 ontvangen je ouders via de basisschool een e-mail van noreply@elkadam.nl met inloggegevens voor het ELK ouderportaal.
  2. Controleer de gegevens
   Na het inloggen zien je ouders jouw gegevens  en daarna de contactgegevens. Controleer of alle gegevens kloppen.
  3. Vul tijdens de centrale aanmeldingsperiode de voorkeurslijst in
   Als je inlogt op het ouderportaal komt je bij het aanmeldingsformulier. Geef aan naar welke scholen je wilt gaan. Doe dit in de volgorde van voorkeur. Ga door totdat het aanmeldformulier volledig ingevuld is met het aantal scholen behorend bij het basisschooladvies.
   – is er een dubbeladvies? Vink dan aan als je op het hoogste niveau geplaatst wil worden.
   – als er meerdere profielklassen voor 1 school op de lijst staan, dan telt dat als één school. De voorkeurslijst moet dus langer worden.
   – leerlingen die zich aanmelden voor een tussenvoorziening of praktijkonderwijs hoeven maar 1 school in te vullen.
  4. Controleer en bevestig
   Controleer of het aanmeldingsformulier met scholen klopt. Bevestig de aanmelding. Na de definitieve aanmelding kun je niets meer wijzigen.

>> Kijk hier het instructiefilmpje hoe het aanmelden eruit ziet

>> Lukt het niet om digitaal aan te melden? Vraag dan de leerkracht van groep 8 om hulp.

Let op: Digitaal aanmelden geldt niet voor de Kopklas, Voortgezet Speciaal Onderwijs, en Internationale Schakelklassen. Dit verloopt via de school waar je naartoe gaat. Bij vragen kun je terecht bij de basisschool.