Oki-doc

Het onderwijskundig informatiedocument. Hier staan onder andere je cijfers, scores en werkhouding beschreven. In het gesprek over je basisschooladvies licht de leerkracht het oki-doc toe.