Profielklas

Sommige middelbare scholen hebben klassen met extra aandacht voor een speciaal thema of profiel: de profielklassen. Bijvoorbeeld voor tweetalig onderwijs of sportonderwijs. Bij veel van deze profielklassen heb je een bepaalde geschiktheid nodig om in deze klas te kunnen beginnen. Als door de loting en matching een plek voor je is gereserveerd in een profielklas van een middelbare school, bekijkt de middelbare school daarna of het profiel bij je past. Vaak gebeurt dat met een test of een intakegesprek op de school. Mocht de middelbare school vaststellen dat het profiel niet bij je past, dan krijg je een plaats in een reguliere (gewone) klas op die school. Enkele middelbare scholen hebben alleen maar klassen met een speciaal profiel (het Berlage Lyceum, DENISE en de Vinse School). Dat betekent dat je bij afwijzing een plek op een andere middelbare school van het schoolbestuur aangeboden krijgt.