Reservelijst

Dat is de lijst waarop je terecht komt als je in de loting en matching niet op een school van je eerste voorkeur geplaatst kon worden. De reservelijsten worden zo opgebouwd dat bovenaan de leerlingen staan die deze school als eerste voorkeur hadden opgegeven op hun voorkeurslijst. Zijn er meer leerlingen op de reservelijst waarvan deze middelbare school (of profielklas van de middelbare school) de eerste voorkeur was, dan worden de leerlingen op volgorde van lotnummer gesorteerd. Daarvan komen de leerlingen met een (ongunstig) hoog lotnummer juist bovenaan de lijst en leerlingen met een (gunstig) laag lotnummer onderaan de lijst. Daarna komen de leerlingen op de reservelijst waarvoor de middelbare school (of profielklas van een middelbare school) de tweede voorkeur op hun voorkeurslijst was, eveneens gesorteerd op lotnummer enzovoort.

In het ouderportaal kan je gelijk met de uitslag je positie op de reservelijst zien. De reservelijsten treden in werking vanaf het vrijvallen van plekken vanaf de opgegeven capaciteit. Als er een plaats vrijkomt, wordt degene die bovenaan de reservelijst staat benaderd om gebruik te maken van de vrijgekomen plek. De middelbare school en je ouders spreken dan af hoe lang jullie mogen nadenken over of je gebruik wilt maken van de beschikbare plek. De verwachting is dat er heel weinig gebruik zal worden gemaakt van de reservelijsten. Veel leerlingen zijn op de middelbare school van eerste voorkeur geplaatst en zullen hun plek niet zomaar opgeven. De reservelijsten zijn geldig tot en met de laatste schooldag voor de leerlingen.