Tot wanneer kan ik nog overstappen naar een andere school?

Jouw laatste schooldag voor de zomervakantie is de deadline waarop je nog kan overstappen naar een andere school die nog plek heeft. Als dit later gebeurt, is dit niet alleen onhandig voor de school, maar ook voor jezelf. Je mist dan de kennismakingsmiddag en misschien zelfs het introductieprogramma in de eerste week van het schooljaar.