Ik heb niet meegedaan met de loting en matching of ben niet tevreden met mijn plaatsing. Wat nu? 

Er zijn twee lotingrondes. Tijdens de eerste ronde kun je geplaatst zijn op een school die laag op je voorkeurslijst staat. Je kunt dan besluiten je terug te trekken om mee te doen aan de tweede ronde. In de tweede ronde doen de middelbare scholen mee waar op dat moment nog plaats is. In deze ronde doen ook leerlingen mee die in de eerste ronde niet meegedaan hebben. Je blijft op de reservelijst staan voor de scholen uit de eerste ronde als je je aanmeldt voor de tweede ronde.  

Om mee te doen aan de tweede ronde, moeten je ouders de volgende stappen nemen: 

Afmelden: Ben je al geplaatst in de eerste ronde, maar wil je toch meedoen aan de tweede ronde? Dan moet je je eerst afmelden (terugtrekken) bij de middelbare school waar je al geplaatst bent. Je ouders moeten hier dan een verklaring voor ondertekenen. De administratief medewerker van de betreffende school trekt de leerling terug uit het systeem van ELK. Na terugtrekking wordt het ouderportaal weer vrijgegeven en kan je een nieuwe voorkeurslijst invullen om aan te melden voor de tweede ronde. 

Oriënteren: Op deze website komt na de lotingsuitslag een overzicht van scholen die op dat moment nog plek beschikbaar hebben. Voor elk basisschooladvies is een apart overzicht van middelbare scholen beschikbaar. Je kunt je (met je ouders) oriënteren op deze scholen.

Nieuwe voorkeurslijst maken: Je ouders loggen in op het ouderportaal van ELK via www.elkadam.nl met jullie bestaande account (ELK – nummer en wachtwoord). Je ouders vinden hier de invulhulp met de informatie over de capaciteit per school (dus hoeveel plekken per school nog beschikbaar zijn). Dus alleen de scholen die nog plek hebben staan op deze keuzelijst. Je kunt hier opnieuw een voorkeurslijst invullen. 

Aanmelden: Je ouders melden je tussen 17 april 16.00 uur en 22 april 17.00 uur digitaal aan bij de nieuwe school van eerste voorkeur. 

Uitslag tweede ronde loting en matching: De uitslag van de tweede ronde van de loting en matching wordt gepubliceerd op 24 april in het ouderportaal. De link die je op donderdag 17 april hebt gebruikt, kan ook hiervoor gebruikt worden.