Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)

Voortgezet speciaal onderwijs is voor leerlingen met een grote onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte. Dit kan een beperking zijn (lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijk) of bijvoorbeeld gedragsproblematiek. Een VSO-school heeft alle voorzieningen en deskundigheid in huis om deze leerlingen goed op te vangen en te begeleiden. Op sommige VSO-scholen kan een diploma worden behaald en andere begeleiden de leerlingen bijvoorbeeld naar het mbo, een beroepsveld of dagbesteding. Kijk onder het kopje ‘Scholen’ of op de sites van de VSO-scholen om te kijken wat welke school aanbiedt.