Waar kan ik met een vraag terecht?

Via servicedesk.ouders@elkadam.nl. Het is handig om het ELK-leerlingnummer bij de hand te hebben of te vermelden in uw e-mail. Dit ELK-nummer staat vermeld in de e-mail die u eind februari/begin maart ontvangt voor de aanmelding.

Ook de middelbare scholen streven ernaar om leerlingen zo snel mogelijk zekerheid te bieden en informeren basisscholen en ouders bij de overstap naar het voortgezet onderwijs:

Het basisschooladvies

Als ouders bezwaar hebben tegen het proces van de totstandkoming van het basisschooladvies en/of het basisschooladvies zelf, kan een klacht worden ingediend bij het bestuur van de desbetreffende basisschool. Doe dit alleen als het niet lukt om hier met de professionals van de basisschool uit te komen. Zie daarvoor ook de klachtenregeling van het bestuur van de basisschool.

Vragen over passend onderwijs

Ouders die vragen hebben over het plaatsingsaanbod op een middelbare school en de extra ondersteuningsbehoefte van de leerling, kunnen contact opnemen met de desbetreffende middelbare school om nader kennis te maken. Samen kan dan worden gekeken of het onderwijsaanbod aansluit op de persoonlijke kenmerken van de leerling en of er misschien extra hulp of ondersteuning nodig is.

Algemene procedure

Opmerkingen en suggesties over de procedure van de Loting en Matching als zodanig kunnen worden gestuurd naar OSVO (povo@verenigingosvo.nl). Deze opmerkingen worden meegenomen bij de evaluatie van de procedure voor het volgende jaar. Voor vragen over bezwaren (waaronder ook bijzondere verzoeken) en klachten verwijzen wij u ook door naar OCO, een instantie voor onafhankelijke ondersteuning voor ouders: Onderwijsconsument.nl / (020) 330 63 20.

Bij bezwaren

Als de (uitkomst van de) matching bij ouders/wettelijk vertegenwoordigers leidt tot bezwaren kunnen ouders/wettelijk vertegenwoordigers deze kenbaar maken. De bezwaarprocedure is beperkt tot bezwaren tegen de uitkomst van de matching en geldt niet voor klachten over de Kernprocedure.

Er is een onafhankelijke toetsingscommissie die de volgende opdracht heeft t.a.v. een bezwaar:

  1. het adviseren van het OSVO en de VO-besturen over de omgang met bezwaren;
  2. het daartoe zo nodig namens hen horen van de wettelijke verzorgers/leerling en eventueel wederhoor van de betrokken VO-besturen;
  3. het vervolgens uitbrengen van een advies aan de direct betrokken VO-besturen.

Bij de indiening van een bezwaar kan gebruik worden gemaakt van het door OSVO, namens de VO-besturen, opgesteld formulier:

Reglement en formulier voor de bezwaarprocedure

De bezwaar-/ klachtenprocedure kan parallel lopen aan de deelname aan de tweede ronde van de loting.