Wat betekent de uitslag van de eindtoets voor mijn basisschooladvies?

Tussen 17 en 21 april 2023 is de eindtoets en eind mei wordt de uitslag bekend gemaakt. (Er zijn ook scholen die een andere eindtoets doen op andere dagen in april/mei.) Als je een hogere score hebt behaald dan passend is bij het gegeven basisschooladvies, hebben jij en je ouders recht op een ’heroverweging’ van het basisschooladvies. Dit betekent dat jouw basisschool nog eens naar al jouw gegevens gaat kijken.

De basisschool is verplicht een gesprek over een mogelijke heroverweging te voeren, maar is niet verplicht het advies op te hogen. Als je basisschool besluit om een hoger advies te geven, noemen we dat bijstellen. Dit kan alleen omhoog, nooit naar beneden. Het eindoordeel over wat voor jou het beste soort onderwijs is, blijft bij de basisschool. In de meeste gevallen hou je je oorspronkelijke basisschooladvies: het advies is immers gebaseerd op alle gegevens en kennis van vorige leerjaren. In dit geval is je basisschool verplicht om redenen te geven voor deze keuze.

Als je ouders verwachten dat je de eindtoets beter gaat maken dan het niveau van je basisschooladvies, moet je daar al rekening mee houden bij het opstellen van de voorkeurslijst. Zet vooral scholen op de lijst die óók het hogere onderwijsniveau aanbieden. Dan is de kans het grootst dat je na een heroverwogen advies alsnog op de middelbare school van plaatsing kunt blijven.

Maak je de eindtoets minder goed dan verwacht? Dat is jammer, maar dat verandert niets aan je basisschooladvies of de plaatsing op de middelbare school.