Wat betekent de uitslag van de doorstroomtoets voor mijn basisschooladvies?

Als je een hogere score hebt behaald dan passend is bij het voorlopig basisschooladvies, hebben jij en je ouders recht op een ’heroverweging’ van het basisschooladvies. Dit betekent dat jouw basisschool nog eens naar al jouw gegevens gaat kijken.

De basisschool is verplicht een gesprek over een mogelijke heroverweging te voeren, maar is niet verplicht het advies op te hogen. Als je basisschool besluit om een hoger advies te geven, noemen we dat bijstellen. Dit kan alleen omhoog, nooit naar beneden. Het eindoordeel over wat voor jou het beste soort onderwijs is, blijft bij de basisschool. In de meeste gevallen is het definitieve advies gelijk aan het voorlopig advies: het advies is immers gebaseerd op alle gegevens en kennis van vorige leerjaren. In dit geval is je basisschool verplicht om redenen te geven voor deze keuze.

Als je ouders verwachten dat je de doorstroomtoets beter gaat maken dan het niveau van je voorlopig advies, moet je daar al rekening mee houden bij het bezoeken van de open dagen. Bezoek dan ook scholen die het hogere onderwijsniveau aanbieden.