Wat is plaatsingsgarantie?

De Amsterdamse middelbare scholen hebben met elkaar afgesproken dat elke leerling die aan de lijstlengte heeft voldaan op basis van zijn/haar basisschooladvies, een plaatsingsaanbod op een middelbare school van zijn/haar voorkeurslijst krijgt.