Wat moet ik doen als ik door een bepaalde extra ondersteunings- of onderwijsbehoefte niet op alle middelbare scholen terecht kan?

Alle scholen in Amsterdam bieden de basisondersteuning aan en geven bijvoorbeeld ondersteuning aan leerlingen met dyslexie of ADHD. Op de website van een school kun je het schoolondersteuningsprofiel (SOP) vinden met meer informatie. Als je niet zeker weet of een school de juiste begeleiding kan bieden, ga dan vóór de centrale aanmeldingsperiode in gesprek met de school hierover. Dat kan tijdens de open dagen. Bij heel specifieke vragen is het soms handig om een aparte afspraak te maken.  

Soms heb je meer hulp nodig. Dan zijn er tussenvoorzieningen of het voortgezet speciaal onderwijs. Tussenvoorzieningen zijn scholen die specialistische ondersteuning bieden aan leerlingen met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften en zitten tussen het regulier voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in. Voortgezet speciaal onderwijs is voor leerlingen met een grote onderwijs- en/of ondersteuningsbehoefte. Dit kan een beperking zijn (lichamelijk, zintuiglijk of verstandelijke) of bijvoorbeeld gedragsproblematiek. Je basisschool kan via het Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal onderwijs aanvragen.