Zorg- en adviesteam (ZAT)

Het Zorg- en adviesteam (ZAT) van de school kan helpen als een leerling meer ondersteuning of begeleiding nodig heeft dan de school kan bieden. In dit team zitten onder andere de zorgcoördinator, de ouder- en kindadviseur, de leerplichtambtenaar en een jeugdarts. Samen met de ouders en leerling bespreken zij welke specialistische hulp kan worden ingezet.