Kolom VSO Alphons Laudy

Schoolsoorten

vso

Van Nijenrodeweg 648
Stadsdeel

Zuid

145
08.45 uur
40 minuten
Dasja Tuin
d.tuin@kolom.net
020 644 5684
https://nijenrode.alphonslaudy.nl/Home

De Alphons Laudy biedt een compleet onderwijsaanbod voor leerlingen van 12 t/m maximaal 20 jaar (leerlingen kunnen eerder uitstromen wanneer dit passend is) met verschillende ontwikkelingsmogelijkheden. Leerlingen op de Alphons Laudy zijn zeer moeilijk lerend en hebben extra zorg en aandacht nodig.

De leerlingen krijgen naast de leervakken, zoals taal en rekenen, ook veel expressievakken en praktijkgerichte vakken aangeboden. Tijdens deze vaklessen werken ze, naast de praktische vaardigheden, aan sociale/communicatieve vaardigheden en werknemersvaardigheden (plannen, samenwerking en werkhouding). School hecht hier veel waarde aan, want deze vaardigheden bepalen voor een groot deel het succes in toekomstige werk-, woon- en vrijetijdssituaties.

Kolom VSO Alphons Laudy
"Samen leren voor nu en later"
  1. Goed pedagogisch klimaat
  2. Breed kunst- en cultuuraanbod
  3. Groot aanbod vaklessen
  4. Ouderbetrokkenheid
  5. Excellente school