Kolom VSO De Heldring

Schoolsoorten

vso

Burgemeester Eliasstraat 20
Stadsdeel

Nieuw-West

165
08.30 uur
50 minuten
Tarik Simsek
t.simsek@kolom.net
020-4473583
https://www.vsodeheldring.nl/

Wij bieden specialistisch onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking van 12 tot 20 jaar.

Via verschillende leerroutes en uitstroomniveaus wordt een passende vervolgplek voor iedere leerling gerealiseerd. Het ontwikkelen van sociale competenties is een belangrijk leerdoel en draagt bij aan actief burgerschap. De Heldring werkt met plezier professioneel aan het perspectief van de leerling.

Kolom VSO De Heldring
"Door de theaterlessen durf ik in het echt veel meer."
  1. Plezier Professioneel Perspectief
  2. Onderwijs op maat
  3. Arbeidstoeleiding
  4. Creativiteit en theater
  5. Positief pedagogisch klimaat