Kolom VSO De Heldring

Schoolsoorten

vso

Zuidelijke Wandelweg 30
Stadsdeel

Nieuw-West

165
8.30 uur
50 minuten
a:3:{s:5:"title";s:0:"";s:3:"url";s:30:"https://www.vsodeheldring.nl/ ";s:6:"target";s:6:"_blank";}

Wij bieden specialistisch onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking van 12 tot 20 jaar.

Via verschillende leerroutes en uitstroomniveaus wordt een passende vervolgplek voor iedere leerling gerealiseerd. Het ontwikkelen van sociale competenties is een belangrijk leerdoel en draagt bij aan actief burgerschap. De Heldring werkt met plezier professioneel aan het perspectief van de leerling.
Bekijk welke ondersteuning deze school aanbiedt

Kolom-VSO-De-Heldring-1-8.jpg
"Ruime voor een quote"
  1. Plezier Professioneel Perspectief
  2. Onderwijs op maat
  3. Arbeidstoeleiding
  4. Creativiteit en theater
  5. Positief pedagogisch klimaat