Orion College Amstel

Schoolsoorten

praktijkonderwijs, vmbo-basis, vso

Wibautstraat 220-222
Stadsdeel

Oost

143
8.30 uur
50 minuten
Martje Bakker
m.bakker@orion.nl
06 83 00 03 44
https://www.orioncollegeamstel.nl

Het Orion College Amstel is voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar die vanwege een ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag geen regulier onderwijs kunnen volgen. 

Het Orion College Amstel biedt onderwijs op praktijkniveau en pre-mbo aan leerlingen met gedragsproblematiek en/of psychiatrische problematiek. In de onderbouw krijgen de leerlingen het volledige vmbo-curriculum, zodat er nog een mogelijkheid is om aan het einde van de onderbouw uit te stromen naar een vmbo-school. De bovenbouw richt zich op toeleiding tot mbo. In samenwerking met het ROC biedt het Orion College Amstel mbo entree Verkoop/Retail en Dienstverlening/Zorg aan.

Orion College Amstel
"Ik heb vertrouwen dat de school mij helpt naar een kansrijke toekomst.
  1. Traumasensitief onderwijs
  2. Gepersonaliseerd onderwijs
  3. Breed ondersteunend aanbod
  4. Persoonlijke benadering
  5. Eigenaarschap en betrokkenheid