Orion College Zuidoost

Schoolsoorten

vso

Bijlmerdreef 1289-2
Stadsdeel

Zuidoost

107
8.30 uur
50 minuten
Musa Can Gül
m.cangul@orion.nl
06-18876537
https://www.orioncollegezuidoost.nl/

Orion College Zuidoost is een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met ondersteuningsbehoeften op het gebied van leren en gedrag.

Wij bieden onderwijs aan jongeren tussen 12 en 20 jaar binnen de uitstroomprofielen dagbesteding, arbeid en vervolgonderwijs (mbo-1). Op Orion College Zuidoost krijgen leerlingen vertrouwen en leren we ze om samen op zoek te gaan naar wie ze zijn. De school kent een grote culturele diversiteit waarbij wij inspelen op de creativiteit en talenten van de leerlingen. De school streeft ernaar om alle leerlingen zich zo zelfstandig mogelijk te laten ontplooien op het gebied van wonen, werken en welzijn.

Orion College Zuidoost
"Proberen is leren, ik wil 'het leven leren'."
  1. Kleine groepen
  2. Praktijkleren
  3. Traumasensitief schoolklimaat
  4. Betekenisvol onderwijs
  5. Eigenaarschap en verantwoordelijkheid