Spinoza20first

Schoolsoorten

vmbo-theoretisch, havo, vwo

H.J.E. Wenckebachweg 44
Stadsdeel

Zuid

950
8.45 uur
60 minuten
opendagen@spinoza20first.nl
020-790 03 00
https://www.spinoza20first.nl/

Spinoza20first bereidt voor op de maatschappij van de toekomst. Met deze missie werken wij aan het beste onderwijs voor onze leerlingen. We hechten veel belang aan vaardigheden die nu en in de toekomst nodig zijn.

Ook voor een vervolgopleiding op het mbo, het hbo of de universiteit. De daltonvaardigheden en 21e-eeuwse vaardigheden zijn de pijlers van ons onderwijs. Daarbij gaat het ook om de rol die je nu en in de toekomst hebt in de maatschappij.

"Op Spinoza20first werk je veel samen, waardoor je leert hoe je met elkaar omgaat." ~ Febe (leerjaar 2)
  1. Dalton
  2. Brede Onderbouw
  3. Vakoverstijgend Onderwijs
  4. Persoonlijke Ontwikkeling
  5. Jouw persoonlijke coach