Visio Onderwijs Amsterdam

Schoolsoorten

vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-theoretisch, havo, vso

Slotermeerlaan 103
Stadsdeel

Nieuw-West

50
08.45 uur
45 minuten
onderwijsamsterdam@visio.org
088 585 60 00
http://www.visio.org

Visio Amsterdam: school voor leerlingen met een visuele (en meervoudige) beperking.

Visio Onderwijs Amsterdam
"Bij Visio lukte het wel!"
  1. Persoonlijke aandacht
  2. Kleine klassen
  3. Met laptop en ICT-middelen
  4. Praktijkvakken
  5. Ondersteunende vakken