Scholenoverzicht

de Apollo

De Apollo is een middelbare school voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Wij bieden vmbo-t en havo onderwijs. De Apollo is een zogenaamde tussenvoorziening, wat inhoudt dat onze school tussen het reguliere en het speciaal onderwijs in zit.

Leerlingen hebben een lwoo-beschikking of aantoonbaar extra ondersteuning nodig om toegelaten te kunnen worden tot de school. Aan onze leerlingen wordt veel persoonlijke begeleiding geboden. De vakken die wij aanbieden zijn gelijk aan die van de reguliere scholen en ook doen de leerlingen bij ons eindexamen in het vierde leerjaar vmbo-t of het vijfde leerjaar havo.

 • Kleine klassen
 • Veel ondersteuning
 • Vaste mentor(coach)
 • Plezier
 • Zichtbaar
17 januari 2023
16.00 – 19.30 uur
Open huis voor leerlingen en geïnteresseerden. Je kunt lesjes volgen, vragen stellen, veel leuke dingen ontdekken, kortom je ziet De Apollo in bedrijf.
19 januari 2023
19.00 – 20.30 uur
een voorlichtingsavond voor de ouders van groep 8

Kenmerken van deze school

 • Schoolsoorten

  vmbo-theoretisch, havo, Tussenvoorzieningen

 • Stadsdeel

  Zuid (Oudaen 6)

 • Aantal leerlingen

  320

 • Duur lessen

  50 minuten

 • Starttijd eerste les

  9.00 uur

Deze school doet niet mee aan de loting en matching.
De school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Amsterdam, waarin alle middelbare scholen samen zorgen voor een passend aanbod voor iedere leerling. Leerlingen zijn toelaatbaar met een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband.

Kenmerken van deze school

 • Schoolsoorten

  vmbo-theoretisch, havo, Tussenvoorzieningen

 • Stadsdeel

  Zuid (Oudaen 6)

 • Aantal leerlingen

  320

 • Duur lessen

  50 minuten

 • Starttijd eerste les

  9.00 uur