Scholenoverzicht

Kentalis Signis VSO-CMB

Dove en slechthorende leerlingen met een intensief arrangement CMB vanaf 12 jaar (communicatief meervoudig beperkt) kunnen op onze school onderwijs genieten. Leerlingen met een complexe combinatie van beperkingen en mogelijkheden kunnen zich ontwikkelen binnen de afdeling.

Het betreft leerlingen met een auditieve en verstandelijke beperking die ook te maken kunnen hebben met psychiatrische- of gedragsproblematiek en/of motorische beperkingen. Ook horende, zeer moeilijk lerende kinderen die gebarentaal nodig hebben om tot communicatie te komen kunnen hier onderwijs volgen. Leerlingen kunnen van 12 t/m 20 jaar bij ons onderwijs volgen. De leerlingen stromen uit naar dagactiviteitencentrum Arbeidsgericht of Activerend.

 • Kleine klassen op niveau
 • Aanbod NGT en NmG
 • Cognitieve- en praktijkvakken
 • Interne en externe stages
 • Divers cultuuraanbod
Er staan op dit moment geen open dagen gepland voor deze school. Toch kennismaken? Bekijk de website voor meer informatie of neem contact op met de school.

Kenmerken van deze school

 • Schoolsoorten

  vso

 • Stadsdeel

  Nieuw-West (Herman de Manstraat 1)

 • Aantal leerlingen

  15

 • Duur lessen

  30 - 45 minuten

 • Starttijd eerste les

  8.30 uur

Deze school doet niet mee aan de loting en matching.
De school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Amsterdam, waarin alle middelbare scholen samen zorgen voor een passend aanbod voor iedere leerling. Voor het aanmelden voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband nodig.

Kenmerken van deze school

 • Schoolsoorten

  vso

 • Stadsdeel

  Nieuw-West (Herman de Manstraat 1)

 • Aantal leerlingen

  15

 • Duur lessen

  30 - 45 minuten

 • Starttijd eerste les

  8.30 uur