Scholenoverzicht

Kolom praktijkcollege Noord

Kolom praktijkcollege Noord is een kleinschalige school waar de leerling zich in een prettige en veilige sfeer kan ontwikkelen. Er is veel aandacht voor de praktijkontwikkeling van de leerling op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en burgerschap.

In de onderbouw zijn er praktijkvakken, zoals techniek, koken, onderhoud terreinen en gebouwen, beeldende vorming, drama, facilitaire dienstverlening en verzorging. Daarnaast lopen leerlingen interne- en externe stages in school en bedrijfsleven. De begeleiding van leerlingen is direct en mentorgericht. De belangrijkste opdracht van onze school is om leerlingen na onze school een passend vervolg te bieden: verder leren en/of werken.
Bekijk welke ondersteuning deze school aanbiedt

 • Kleine klassen
 • Veilige omgeving
 • Praktijkgericht
 • Extra ondersteuning
 • Samenwerking met het ROC
De open dagen van deze school zijn al geweest, en er staan op dit moment geen nieuwe open dagen gepland. Toch kennismaken? Neem contact op met de school.

Kenmerken van deze school

 • Schoolsoorten

  praktijkonderwijs

 • Stadsdeel

  Noord (Oostzanerdijk 139)

 • Aantal leerlingen

  180

 • Duur lessen

  45 minuten

 • Starttijd eerste les

  8.30 uur

Deze school doet niet mee aan de loting en matching.
De school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Amsterdam, waarin alle middelbare scholen samen zorgen voor een passend aanbod voor iedere leerling. Voor het aanmelden voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband nodig.

Kenmerken van deze school

 • Schoolsoorten

  praktijkonderwijs

 • Stadsdeel

  Noord (Oostzanerdijk 139)

 • Aantal leerlingen

  180

 • Duur lessen

  45 minuten

 • Starttijd eerste les

  8.30 uur