Scholenoverzicht

Kolom VSO Alphons Laudy

De Alphons Laudy biedt een compleet onderwijsaanbod voor leerlingen van 12 t/m maximaal 20 jaar (leerlingen kunnen eerder uitstromen wanneer dit passend is) met verschillende ontwikkelingsmogelijkheden. Leerlingen op de Alphons Laudy zijn zeer moeilijk lerend en hebben extra zorg en aandacht nodig.
De leerlingen krijgen naast de leervakken, zoals taal en rekenen, ook veel expressievakken en praktijkgerichte vakken aangeboden. Tijdens deze vaklessen werken ze, naast de praktische vaardigheden, aan sociale/communicatieve vaardigheden en werknemersvaardigheden (plannen, samenwerking en werkhouding). School hecht hier veel waarde aan, want deze vaardigheden bepalen voor een groot deel het succes in toekomstige werk-, woon- en vrijetijdssituaties.
 • Goed pedagogisch klimaat
 • Breed kunst- en cultuuraanbod
 • Groot aanbod vaklessen
 • Ouderbetrokkenheid
 • Excellente school
Er staan op dit moment geen open dagen gepland voor deze school. Toch kennismaken? Bekijk de website voor meer informatie of neem contact op met de school.

Kenmerken van deze school

 • Schoolsoorten

  vso

 • Stadsdeel

  Zuid (Van Nijenrodeweg 648)

 • Aantal leerlingen

  145

 • Duur lessen

  40 minuten

 • Starttijd eerste les

  8.45 uur

 • Ondersteuning

  Bekijken

Deze school doet niet mee aan de loting en matching.
De school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Amsterdam, waarin alle middelbare scholen samen zorgen voor een passend aanbod voor iedere leerling. Voor het aanmelden voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband nodig.

Kenmerken van deze school

 • Schoolsoorten

  vso

 • Stadsdeel

  Zuid (Van Nijenrodeweg 648)

 • Aantal leerlingen

  145

 • Duur lessen

  40 minuten

 • Starttijd eerste les

  8.45 uur

 • Ondersteuning

  Bekijken