Scholenoverzicht

Kolom VSO Alphons Laudy

De Alphons Laudy biedt een compleet onderwijsaanbod voor leerlingen van 12 t/m maximaal 20 jaar (leerlingen kunnen eerder uitstromen wanneer dit passend is) met verschillende ontwikkelingsmogelijkheden. Leerlingen op de Alphons Laudy zijn zeer moeilijk lerend en hebben extra zorg en aandacht nodig.

De leerlingen krijgen naast de ‘leer’-vakken, zoals taal en rekenen, ook veel expressievakken en praktijkgerichte vakken aangeboden. Tijdens deze vaklessen werken ze, naast de praktische vaardigheden, aan sociale/communicatieve vaardigheden en werknemersvaardigheden (plannen, samenwerking en werkhouding). School hecht hier veel waarde aan, want deze vaardigheden bepalen voor een groot deel het succes in toekomstige werk-, woon- en vrijetijdssituaties.
Bekijk welke ondersteuning deze school aanbiedt

 • Goed pedagogisch klimaat
 • Breed kunst- en cultuuraanbod
 • Groot aanbod vaklessen
 • Ouderbetrokkenheid
 • Excellente school

Open dagen

21 februari 2023
19.00 - 21.00 uur
Dit is een open avond voor geïnteresseerde ouders
8 maart 2023
13.00 - 14.00 uur
Dit is een open middag voor geïnteresseerde leerlingen waarbij de leerlingen kunnen meekijken bij verschillende (vak)lessen

Kenmerken van deze school

 • Schoolsoorten

  vso

 • Stadsdeel

  Zuid (Van Nijenrodeweg 648)

 • Aantal leerlingen

  147

 • Duur lessen

  40 minuten

 • Starttijd eerste les

  8.45 uur

Deze school doet niet mee aan de loting en matching.
De school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Amsterdam, waarin alle middelbare scholen samen zorgen voor een passend aanbod voor iedere leerling. Leerlingen zijn toelaatbaar met een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband.

Kenmerken van deze school

 • Schoolsoorten

  vso

 • Stadsdeel

  Zuid (Van Nijenrodeweg 648)

 • Aantal leerlingen

  147

 • Duur lessen

  40 minuten

 • Starttijd eerste les

  8.45 uur