Scholenoverzicht

Kolom VSO De Heldring

Wij bieden specialistisch onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking van 12 tot 20 jaar.

Via verschillende leerroutes en uitstroomniveaus wordt een passende vervolgplek voor iedere leerling gerealiseerd. Het ontwikkelen van sociale competenties is een belangrijk leerdoel en draagt bij aan actief burgerschap. De Heldring werkt met plezier professioneel aan het perspectief van de leerling.
Bekijk welke ondersteuning deze school aanbiedt

 • Plezier Professioneel Perspectief
 • Onderwijs op maat
 • Arbeidstoeleiding
 • Creativiteit en theater
 • Positief pedagogisch klimaat
De open dagen van deze school zijn al geweest, en er staan op dit moment geen nieuwe open dagen gepland. Toch kennismaken? Neem contact op met de school.

Kenmerken van deze school

 • Schoolsoorten

  vso

 • Stadsdeel

  Nieuw-West (Zuidelijke Wandelweg 30)

 • Aantal leerlingen

  165

 • Duur lessen

  50 minuten

 • Starttijd eerste les

  8.30 uur

Deze school doet niet mee aan de loting en matching.
De school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Amsterdam, waarin alle middelbare scholen samen zorgen voor een passend aanbod voor iedere leerling. Voor het aanmelden voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband nodig.

Kenmerken van deze school

 • Schoolsoorten

  vso

 • Stadsdeel

  Nieuw-West (Zuidelijke Wandelweg 30)

 • Aantal leerlingen

  165

 • Duur lessen

  50 minuten

 • Starttijd eerste les

  8.30 uur