Scholenoverzicht

Kolom VSO De Heldring

Wij bieden specialistisch onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking van 12 tot 20 jaar.

Via verschillende leerroutes en uitstroomniveaus wordt een passende vervolgplek voor iedere leerling gerealiseerd. Het ontwikkelen van sociale competenties is een belangrijk leerdoel en draagt bij aan actief burgerschap. De Heldring werkt met plezier professioneel aan het perspectief van de leerling.

 • Plezier Professioneel Perspectief
 • Onderwijs op maat
 • Arbeidstoeleiding
 • Creativiteit en theater
 • Positief pedagogisch klimaat
Er staan op dit moment geen open dagen gepland voor deze school. Toch kennismaken? Bekijk de website voor meer informatie of neem contact op met de school.

Kenmerken van deze school

 • Schoolsoorten

  vso

 • Stadsdeel

  Nieuw-West (Burgemeester Eliasstraat 20)

 • Aantal leerlingen

  165

 • Duur lessen

  50 minuten

 • Starttijd eerste les

  8.30 uur

 • Ondersteuning

  Bekijken

Deze school doet niet mee aan de loting en matching.
De school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Amsterdam, waarin alle middelbare scholen samen zorgen voor een passend aanbod voor iedere leerling. Voor het aanmelden voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband nodig.

Kenmerken van deze school

 • Schoolsoorten

  vso

 • Stadsdeel

  Nieuw-West (Burgemeester Eliasstraat 20)

 • Aantal leerlingen

  165

 • Duur lessen

  50 minuten

 • Starttijd eerste les

  8.30 uur

 • Ondersteuning

  Bekijken