Scholenoverzicht

Kolom VSO De Heldring

Wij bieden specialistisch onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking van 12 tot 20 jaar.

Via verschillende leerroutes en uitstroomniveaus wordt een passende vervolgplek voor iedere leerling gerealiseerd. Het ontwikkelen van sociale competenties is een belangrijk leerdoel en draagt bij aan actief burgerschap. De Heldring werkt met plezier professioneel aan het perspectief van de leerling.
Bekijk welke ondersteuning deze school aanbiedt

 • Plezier Professioneel Perspectief
 • Onderwijs op maat
 • Arbeidstoeleiding
 • Creativiteit en theater
 • Positief pedagogisch klimaat

Open dagen

7 februari 2023
10.00 - 12.00 uur
Geïnteresseerde ouders (en leerlingen) komen op school. Zij krijgen een een presentatie te zien over onze school. Daarna krijgen zij in groepjes een rondleiding door de school en op het eind is er nog gelegenheid om vragen te stellen en/ of leerlingen in te schrijven.

Kenmerken van deze school

 • Schoolsoorten

  vso

 • Stadsdeel

  Nieuw-West (Zuidelijke Wandelweg 30)

 • Aantal leerlingen

  165

 • Duur lessen

  50 minuten

 • Starttijd eerste les

  8.30 uur

Deze school doet niet mee aan de loting en matching.
De school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Amsterdam, waarin alle middelbare scholen samen zorgen voor een passend aanbod voor iedere leerling. Leerlingen zijn toelaatbaar met een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband.

Kenmerken van deze school

 • Schoolsoorten

  vso

 • Stadsdeel

  Nieuw-West (Zuidelijke Wandelweg 30)

 • Aantal leerlingen

  165

 • Duur lessen

  50 minuten

 • Starttijd eerste les

  8.30 uur