Scholenoverzicht

LUCA Praktijkschool

Het LUCA is een kleine school voor praktijkonderwijs. Er is veel aandacht voor elke leerling. We volgen jouw interesses en mogelijkheden. Het gaat om wat je kunt.

Wij bieden veel praktijkvakken aan, zoals koken, techniek, Dienstverlening & Welzijn en beeldende vorming. Je leert werken in een team, veilig en milieubewust werken, problemen oplossen en voor jezelf opkomen. Bij de vakken Nederlands en rekenen werk je op leerpleinen. Met een eigen lesrooster op je eigen niveau. Je krijgt daarvoor een laptop. Na 10.30 uur worden er alleen nog praktijkvakken aangeboden.

 • Een veilig, positief leerklimaat
 • Gericht op talenten van leerlingen
 • Meer praktijklessen dan theorielessen
 • Ontdek je richting na in- en externe stages
 • Schakelklas vmbo en internationale schakelklas (ISK)
De open dagen van deze school zijn al geweest, en er staan op dit moment geen nieuwe open dagen gepland. Toch kennismaken? Neem contact op met de school.

Kenmerken van deze school

 • Schoolsoorten

  praktijkonderwijs

 • Stadsdeel

  Oost (Javaplantsoen 24)

 • Aantal leerlingen

  162

 • Duur lessen

  30-60 minuten

 • Starttijd eerste les

  8.30 uur

Deze school doet niet mee aan de loting en matching.
De school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Amsterdam, waarin alle middelbare scholen samen zorgen voor een passend aanbod voor iedere leerling. Voor het aanmelden voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband nodig.

Kenmerken van deze school

 • Schoolsoorten

  praktijkonderwijs

 • Stadsdeel

  Oost (Javaplantsoen 24)

 • Aantal leerlingen

  162

 • Duur lessen

  30-60 minuten

 • Starttijd eerste les

  8.30 uur