Scholenoverzicht

Mundus College

Naast uitstekend onderwijs, leren wij onze leerlingen de juiste mentaliteit, houding, en goed gedrag te ontwikkelen. Een schoolcultuur waarbij Gastvrijheid, Respect, Aandacht en Steun voorop staan. Op deze school maak je vrienden in een veilige leeromgeving.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen hun talenten ontdekken. Dit leren ze in de lessen Talentontwikkeling en in het naschoolse programma Mundus & More. We helpen de leerlingen vertrouwen te krijgen in wat ze kunnen. Doordat we een brede scholengemeenschap zijn, kunnen de leerlingen doorgroeien naar een ander niveau. Samen bouwen we aan een fundament voor het leven en het hoogst haalbare resultaat.
Bekijk welke ondersteuning deze school aanbiedt

 • Talentontwikkeling: leer jezelf kennen
 • Mumo: aanvullend naschools programma
 • Grenzeloos leren: kansen krijgen
 • 'Peer 2 Peer’: samen leren
 • Wereldburger: leren in diversiteit
De open dagen van deze school zijn al geweest, en er staan op dit moment geen nieuwe open dagen gepland. Toch kennismaken? Neem contact op met de school.

Kenmerken van deze school

 • Schoolsoorten

  praktijkonderwijs, vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-theoretisch, Leerwegondersteuning vmbo

 • Stadsdeel

  Nieuw-West (Burgemeester Hogguerstraat 2)

 • Aantal leerlingen

  1000

 • Duur lessen

  50 minuten

 • Starttijd eerste les

  8.30 uur

Deze school doet niet mee aan de loting en matching.
De school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Amsterdam, waarin alle middelbare scholen samen zorgen voor een passend aanbod voor iedere leerling. Voor het aanmelden voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband nodig.

Kenmerken van deze school

 • Schoolsoorten

  praktijkonderwijs, vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-theoretisch, Leerwegondersteuning vmbo

 • Stadsdeel

  Nieuw-West (Burgemeester Hogguerstraat 2)

 • Aantal leerlingen

  1000

 • Duur lessen

  50 minuten

 • Starttijd eerste les

  8.30 uur