Scholenoverzicht

Orion College Amstel

Het Orion College Amstel is voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar die vanwege een ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag geen regulier onderwijs kunnen volgen.

Het Orion College Amstel biedt onderwijs op praktijkniveau en pre-mbo aan leerlingen met gedragsproblematiek en/of psychiatrische problematiek. In de onderbouw krijgen de leerlingen het volledige vmbo-curriculum, zodat er nog een mogelijkheid is om aan het einde van de onderbouw uit te stromen naar een vmbo-school. De bovenbouw richt zich op toeleiding tot mbo. In samenwerking met het ROC biedt het Orion College Amstel mbo entree Verkoop/Retail en Dienstverlening/Zorg aan.

 • Traumasensitief onderwijs
 • Gepersonaliseerd onderwijs
 • Breed ondersteunend aanbod
 • Persoonlijke benadering
 • Eigenaarschap en betrokkenheid

Open dagen

9 maart 2023
14.00 - 16.30 uur
Tijdens de open dag wordt gestart met een presentatie over de school (het lesaanbod, het pedagogische klimaat etc.). Vervolgens krijgen leerlingen in kleine groepjes een rondleiding door het schoolgebouw met uitleg van de verschillende ruimtes en kunnen ze deelnemen aan een gastlesje om een beeld te krijgen hoe een les op de middelbare school eruit ziet, daar maken ze tevens kennis met één van de onderbouwleraren.

Kenmerken van deze school

 • Schoolsoorten

  praktijkonderwijs, vmbo-basis, vso

 • Stadsdeel

  Oost (Wibautstraat 220-222)

 • Aantal leerlingen

  143

 • Duur lessen

  50 minuten

 • Starttijd eerste les

  8.30 uur

Deze school doet niet mee aan de loting en matching.
De school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Amsterdam, waarin alle middelbare scholen samen zorgen voor een passend aanbod voor iedere leerling. Leerlingen zijn toelaatbaar met een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband.

Kenmerken van deze school

 • Schoolsoorten

  praktijkonderwijs, vmbo-basis, vso

 • Stadsdeel

  Oost (Wibautstraat 220-222)

 • Aantal leerlingen

  143

 • Duur lessen

  50 minuten

 • Starttijd eerste les

  8.30 uur