Scholenoverzicht

Orion College Amstel

Het Orion College Amstel is voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar die vanwege een ondersteuningsbehoefte op het gebied van gedrag geen regulier onderwijs kunnen volgen.

Het Orion College Amstel biedt onderwijs op praktijkniveau en pre-mbo aan leerlingen met gedragsproblematiek en/of psychiatrische problematiek. In de onderbouw krijgen de leerlingen het volledige vmbo-curriculum, zodat er nog een mogelijkheid is om aan het einde van de onderbouw uit te stromen naar een vmbo-school. De bovenbouw richt zich op toeleiding tot mbo. In samenwerking met het ROC biedt het Orion College Amstel mbo entree Verkoop/Retail en Dienstverlening/Zorg aan.

 • Traumasensitief onderwijs
 • Gepersonaliseerd onderwijs
 • Breed ondersteunend aanbod
 • Persoonlijke benadering
 • Eigenaarschap en betrokkenheid
Er staan op dit moment geen open dagen gepland voor deze school. Toch kennismaken? Bekijk de website voor meer informatie of neem contact op met de school.

Kenmerken van deze school

 • Schoolsoorten

  praktijkonderwijs, vmbo-basis, vso

 • Stadsdeel

  Oost (Wibautstraat 220-222)

 • Aantal leerlingen

  143

 • Duur lessen

  50 minuten

 • Starttijd eerste les

  8.30 uur

Deze school doet niet mee aan de loting en matching.
De school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Amsterdam, waarin alle middelbare scholen samen zorgen voor een passend aanbod voor iedere leerling. Voor het aanmelden voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband nodig.

Kenmerken van deze school

 • Schoolsoorten

  praktijkonderwijs, vmbo-basis, vso

 • Stadsdeel

  Oost (Wibautstraat 220-222)

 • Aantal leerlingen

  143

 • Duur lessen

  50 minuten

 • Starttijd eerste les

  8.30 uur