Scholenoverzicht

Orion College Noord

Orion College Noord bereidt leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar voor op de toekomst. Wij richten ons op de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen.

Verder organiseren wij activiteiten om de maatschappelijke en culturele verworvenheden over te dragen, zodat de leerlingen op de juiste wijze kunnen participeren in de samenleving. Ons onderwijs is praktijkgericht waarbij wij ons met name richten op de gebieden: wonen, werken en vrije tijd.
Bekijk welke ondersteuning deze school aanbiedt

 • Traumasensitief onderwijs
 • Onderwijs op maat
 • Praktijkgericht leren
 • Talentontwikkeling
 • Verlengde schooldagen
De open dagen van deze school zijn al geweest, en er staan op dit moment geen nieuwe open dagen gepland. Toch kennismaken? Neem contact op met de school.

Kenmerken van deze school

 • Schoolsoorten

  vso

 • Stadsdeel

  Noord (Beijerlandstraat 2)

 • Aantal leerlingen

  122

 • Duur lessen

  60 minuten

 • Starttijd eerste les

  8.30 uur

Deze school doet niet mee aan de loting en matching.
De school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Amsterdam, waarin alle middelbare scholen samen zorgen voor een passend aanbod voor iedere leerling. Voor het aanmelden voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband nodig.

Kenmerken van deze school

 • Schoolsoorten

  vso

 • Stadsdeel

  Noord (Beijerlandstraat 2)

 • Aantal leerlingen

  122

 • Duur lessen

  60 minuten

 • Starttijd eerste les

  8.30 uur