Scholenoverzicht

Orion College Zuidoost

Orion College Zuidoost is een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met ondersteuningsbehoeften op het gebied van leren en gedrag.

Wij bieden onderwijs aan jongeren tussen 12 en 20 jaar binnen de uitstroomprofielen dagbesteding, arbeid en vervolgonderwijs (mbo-1). Op Orion College Zuidoost krijgen leerlingen vertrouwen en leren we ze om samen op zoek te gaan naar wie ze zijn. De school kent een grote culturele diversiteit waarbij wij inspelen op de creativiteit en talenten van de leerlingen. De school streeft ernaar om alle leerlingen zich zo zelfstandig mogelijk te laten ontplooien op het gebied van wonen, werken en welzijn.

 • Kleine groepen
 • Praktijkleren
 • Traumasensitief schoolklimaat
 • Betekenisvol onderwijs
 • Eigenaarschap en verantwoordelijkheid
Er staan op dit moment geen open dagen gepland voor deze school. Toch kennismaken? Bekijk de website voor meer informatie of neem contact op met de school.

Kenmerken van deze school

 • Schoolsoorten

  vso

 • Stadsdeel

  Zuidoost (Bijlmerdreef 1289-2)

 • Aantal leerlingen

  107

 • Duur lessen

  50 minuten

 • Starttijd eerste les

  8.30 uur

 • Ondersteuning

  Bekijken

Deze school doet niet mee aan de loting en matching.
De school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Amsterdam, waarin alle middelbare scholen samen zorgen voor een passend aanbod voor iedere leerling. Voor het aanmelden voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband nodig.

Kenmerken van deze school

 • Schoolsoorten

  vso

 • Stadsdeel

  Zuidoost (Bijlmerdreef 1289-2)

 • Aantal leerlingen

  107

 • Duur lessen

  50 minuten

 • Starttijd eerste les

  8.30 uur

 • Ondersteuning

  Bekijken