Scholenoverzicht

VierTaal College Amsterdam

Het VierTaal College is een openbare school voor voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Het VCA biedt praktijkonderwijs, vmbo en havo, met reguliere leerstromen in een aangepaste onderwijsomgeving.

Wij staan voor onderwijs op maat voor alle leerlingen van de doelgroep in Amsterdam en omgeving.  Dat sluit aan op ons motto: “Gelijke kansen door verschil te maken.” Wij streven naar een zo groot mogelijke communicatieve en sociale zelfstandigheid van de leerling door zinvol en toekomstgericht onderwijs. Leerlingen kunnen naar wens en aanleg een opleiding volgen en zo hun plaats in de maatschappij vinden.

 • Kleine klassen
 • Expertise
 • Individuele aandacht
Er staan op dit moment geen open dagen gepland voor deze school. Toch kennismaken? Bekijk de website voor meer informatie of neem contact op met de school.

Kenmerken van deze school

 • Schoolsoorten

  praktijkonderwijs, vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-theoretisch, havo, vso

 • Stadsdeel

  Nieuw-West (Zekeringstraat 45)

 • Aantal leerlingen

  258

 • Duur lessen

  50 minuten

 • Starttijd eerste les

  8.30 uur

Deze school doet niet mee aan de loting en matching.
De school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Amsterdam, waarin alle middelbare scholen samen zorgen voor een passend aanbod voor iedere leerling. Voor het aanmelden voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) is een toelaatbaarheidsverklaring van het Samenwerkingsverband nodig.

Kenmerken van deze school

 • Schoolsoorten

  praktijkonderwijs, vmbo-basis, vmbo-kader, vmbo-theoretisch, havo, vso

 • Stadsdeel

  Nieuw-West (Zekeringstraat 45)

 • Aantal leerlingen

  258

 • Duur lessen

  50 minuten

 • Starttijd eerste les

  8.30 uur